Stedendriehoek

Paleis Het Loo heropent dit jaar na grondige renovatie

Een duurzame woning is wel iets anders dan alleen energieprijzen vergelijken om de groenste en eventueel goedkoopste energieleverancier te vinden. Ook isolatie en het aanbrengen van middelen om zonder fossiele brandstoffen elektra en warmte op te wekken is hier onderdeel van. Voor een woonhuis is dit al een grote ingreep. Dit geldt helemaal voor een paleis, zoals Paleis het Loo.

Historie van Paleis Het Loo
Paleis Het Loo is lange tijd eigendom geweest van de Nederlandse koninklijke familie. In 1684 kocht stadhouder Willem III kasteel Het Oude Loo. Tevens bouwde hij naast Het Oude Loo een nieuw jachtverblijf. Dit zou vooral dienen als buitenverblijf voor zijn echtgenote Mary Stuart en Paleis Het Loo heten. In de navolgende eeuwen zijn het paleis en de in Engelse landschapsstijl aangelegde tuinen diverse keren uitgebreid en gemoderniseerd. Zo werd er in 1911 een complete extra verdieping op het hoofdgebouw gezet. De koninklijke familie heeft Paleis Het Loo voornamelijk gebruik als zomerverblijf. Enkel koningin Wilhelmina maakte van het paleis na haar troonsafstand haar woonpaleis en tot 1975 hebben ook prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhove hier gewoond. Van 1977 tot 1984 werd het paleis grondig gerenoveerd om het te laten dienen als museum. Het paleis werd zoveel mogelijk in oude glorie hersteld, waarbij ook de extra verdieping het veld moest ruimen. Vanaf 1984 vervult Paleis Het Loo de functie van museum.

Nieuwe renovatie voor Paleis het Loo
Na 34 jaar als museum te hebben gediend, werd besloten tot een nieuwe renovatie om het paleis te laten voldoen aan de eisen van deze tijd en om de museumoppervlakte te vergroten. De renovatie is gestart in 2018 en wordt voltooid in 2021. Momenteel wordt de bezoekersparkeerplaats aangepakt en medio 2021 zal het museum weer openen. Tijdens de renovatie is het hoofdgebouw gesloten, maar blijven de tuinen, stallen en restaurant tijdens de lente, zomer en kerstperiode geopend. Een belangrijke reden voor renovatie, was het vele aanwezige asbest. Het gehele paleis wordt asbestvrij. Technische installaties en klimaatinstallaties worden vervangen, zodat ze aan de huidige eisen voldoen. Cv-ketels op gas verdwijnen en hiervoor in de plaats komen installaties die duurzame energie opwekken en vanuit één centraal punt te bedienen zijn. De duurzaamheid voldoet na de renovatie aan de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) certificering. Deze certificering kent vier niveaus. Het streven is om in ieder geval niveau 3 (Very good) te behalen of niveau 4 (Excellent).

Grotere ruimtes voor het ontvangen van publiek
Ook de groeiende bezoekersaantallen zijn een reden voor de nieuwe renovatie. Hiervoor moet het paleis worden uitgebreid. Maar om het uiterlijk van het paleis niet te veranderen, worden uitbreidingen ondergronds uitgevoerd. Hier komen bijvoorbeeld grote expositieruimtes en ruimtes voor diverse publieksfaciliteiten. Ook het hoofdgebouw wordt gerenoveerd, zodat bezoekers zeer royaal worden ontvangen. Op deze manier behoudt Paleis Het Loo het oude karakter en aanzien, maar is er meer ruimte om bezoekers op een moderne wijze te ontvangen.