Stedendriehoek

PAGO voor beginners

Paniek, werknemers ziek

De deadline nadert om die grote order klaar te hebben. Het zit tegen. Een aanlevering komt te laat, een apparaat laat het afweten, de stress stijgt. En dan melden zich ook nog eens een paar van je werknemers ziek. Er wordt gefluisterd dat iedereen het wel had zien aankomen dat die mensen zich ziek zouden melden. Iedereen wist toch dat ze zus en zo en dit en dat hadden. Dit is een ramp voor je. Je zit met de handen in het haar, uitzendkrachten kosten veel geld, ziekteverzuim kost geld, te laat de order leveren kost je ook geld. Wat als je werknemers langdurig ziek blijven? Je moet deze mensen twee jaar lang blijven uitbetalen. Had je nou maar vaker een PAGO aangeboden, maar ja, dat kost je ook geld, maar wel een stuk minder dan het fiasco waar je nu in zit.

Gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen

Als werknemer moet je volgens de regels van de Arbowet de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van je werknemers bevorderen en ongelukken en ziekten die door het werk kunnen gebeuren, voorkomen. Daar vaart iedere werkgever wel bij. Blij en gezond personeel presteert bijna maximaal. Personeel dat niet happy is en vaak ziek is, daar wordt niemand gelukkig van.

Wat is de PAGO?

Een PAGO is een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek waarvan de overheid zegt dat jij dit als werkgever móét aanbieden aan je werknemers. Het is vastgelegd in artikel 18 van de Arbowet. Overigens, sowieso is een PAGO verplicht aan te bieden als je:

  • jongere werknemers hebt,
  • bedrijf in nachtdiensten werkt,
  • gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen verwerkt in je bedrijf,
  • bedrijfsproces veel lawaai, trillingen en straling met zich meebrengt,
  • werknemers continu beeldschermwerk doen,
  • werknemers onder water moeten werken.

Het Arboportaal van het ministerie van SZW heeft een uitgebreide lijst.

Voor je werknemers die premie betalen is dit medische PAGO onderzoek geheel gratis, jij als werkgever neemt de kosten hiervan op je rekening.

Een PAGO per sector

Een PAGO concentreert zich op bedrijfssectoren. Elke sector heeft natuurlijk zijn eigen risico’s. Het is logisch dat een werknemer in de bouw meer lichamelijke risico’s loopt dan een ober in de horeca. Maar ook hij heeft ook beroepsrisico’s, bijvoorbeeld: ’s nachts werken en stress. Werkgevers laten in een PAGO de mogelijk beroepsgerelateerde risico’s opnemen.

Welke risico’s?

Maar hoe weet je nu exact welke risico’s jouw bedrijfstak heeft? Uiteraard weet je dat een medewerker in de bouw met een hamer op zijn duim kan slaan, maar wat is er nog meer en wat zijn de verborgen risico’s van de sector waarin jouw bedrijf zit? Dit onderzoek je door een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, de zogenaamde RI&E, op te stellen. Hierin beschrijf je alle risico’s binnen je bedrijf die de gezondheid en veiligheid van je werknemers in het gedrang kunnen brengen. Dit RI&E is verplicht in de meeste omstandigheden en dat is weer bepaald in artikel 5 van de Arbowet.

Hoe stel je een RI&E op?

Je bepaalt bijvoorbeeld samen met een gekwalificeerde risico-analist, een veiligheidsdeskundige, de bedrijfsarts en mogelijk een psycholoog, de RI&E van je bedrijf. Dit neem je zo nodig op in de CAO van je bedrijf. Aan de hand van de RI&E wordt dan de inhoud van een, overigens geheel vrijwillige, PAGO bepaalt.

PAGO vrijwillig? Voor wie?

Het leven lijkt soms niet eerlijk, jij als werkgever móét wel een PAGO aanbieden aan je werknemers, maar zij hoeven er niet aan deel te nemen als ze dat niet willen, stelt de overheid. Zo kun je nog niet voldoen aan je verplichting goed voor je personeel te zorgen. Tenzij het in de CAO is opgenomen, dan moeten je werknemers er wel aan deelnemen. Het is dus belangrijk dat je een RI&E in je CAO hebt opgenomen en dat je je werknemers motiveert deel te nemen aan het PAGO. Het is tenslotte ook in hun belang.

Wie doet het PAGO?

Een PAGO wordt uitgevoerd door een gecertificeerde bedrijfsarts, een Arbodeskundige of door de Arbodienst. De werknemer vult eerst een digitale vragenlijst in, afhankelijk van wat er voor het betreffende PAGO is bepaald, volgt er daarna een uitgebreid medisch PAGO onderzoek waarbij vooral gekeken wordt naar bekende en blijvende klachten van de aangaande bedrijfssector.

Waar vind je een goed PAGO?

HR Navigator is de grootste vergelijkingssite van Nederland. HR Navigator heeft alle expertise op het gebied van goede PAGO’s en via een handige tool kun je PAGO-aanbieders vergelijken en selecteren. Geen kopzorgen meer, laat hen met je meedenken en zo krijg je gemotiveerde werknemers met weinig ziekteverzuim.