Stedendriehoek

‘Overal binnen gemeente zorgen om natuurlijke leefomgeving’

Uit rapporten blijkt dat waar op wereldschaal ongeveer 70 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit behouden is gebleven, in Nederland nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over is. Ook met het oog op die cijfers staat tijdens de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 8 oktober onder meer het onderwerp Natuur en Klimaat op de agenda. Voorzitter in dezen is Maaike Moulijn (fractievoorzitter Partij voor de Dieren), samen met Rachel Gasper-Rothengatter (raadslid GroenLinks) initiatiefnemer hiervan. “Het is erg belangrijk om hier aandacht voor te vragen, want de natuur staat vreselijk onder druk!”

De gemeenteraad wil met de inwoners van Apeldoorn het gesprek voeren over de onderwerpen natuur en klimaat. Dat gebeurt vanwege het coronavirus later dan gepland, pas in 2021. De bijeenkomst van 8 oktober, een zogenoemde expertmeeting, is een voorbereiding op die Ontmoeting in 2021. “De gemeenteraad laat zich die avond informeren door de ambtelijke dienst over het natuur- en klimaatbeleid en bespreekt daarna enkele stellingen over natuur en klimaat”, vertelt Moulijn enthousiast. “In het kader van deze meeting hebben we Apeldoorners ook gevraagd om hun mening. Rachel en ik hebben straatinterviews gehouden, waarin mensen aan de raad hun opmerkingen meegeven over hun natuurlijke leefomgeving. Deze filmpjes zijn inmiddels allemaal online gekomen. Een compilatie hiervan wordt als filmpje tijdens de PMA getoond. Op deze manier laat de raad zich al informeren over natuur en klimaat in Apeldoorn en de zorgen die door de inwoners worden geuit. Die inwoners op hun beurt vonden het erg fijn dat er op deze manier naar hun standpunten wordt geluisterd en dat er ook iets mee gedaan wordt.”

Enorme diversiteit
Aanvankelijk wilden Maaike en Rachel een biodiversiteitsfestival op poten zetten, maar door de coronacrisis moest de informatie vanuit de samenleving op een andere manier worden gewonnen. Dit zijn de filmpjes geworden. “We kregen regelmatig brieven binnen van bezorgde inwoners over de aantasting van de natuur in hun buurt. Van elk thema hebben we er één uitgekozen en wat opviel was de enorme diversiteit in onderwerpen”, aldus Gasper-Rothengatter.

Rachel Gasper-Rothengatter (GroenLinks), Foto: Rob Voss

Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren), Foto: Rob Voss

Aanslag op groene ruimte
Daarnaast wordt binnen de raad vergaderd over bedrijventerrein Ecofactorij II, volgens Moulijn ‘weer een aanslag op de groene ruimte’. “In Wenum Wiesel zijn er zorgen over de negatieve impact van het gifgebruik in de bollenteelt. En in de wijk Zuidbroek wees een bewoner ons op het feit dat er binnen zijn straat uitsluitend eikenbomen waren geplant. Natuurlijk gaf dat problemen met de eikenprocessierups, maar dit is ook niet wat je wilt met het oog op biodiversiteit.”

‘Dichter bij huis’ voor Maaike en Rachel, want ook in de gemeenteraad, kwam het geluid van collega-raadslid Martine Berends (PvdA) die, zo zegt Moulijn, bij haar nieuwe woning de achtertuin wilde ‘ontstenen’. “Operatie Steenbreek, werd het al genoemd. De stenen eruit, planten erin. Het viel haar toen op hoe weinig informatie hierover feitelijk wordt verstrekt door de overheid. Dus ook daarin kan de gemeente een rol spelen. Een leuk voorbeeld van hoe de gemeente hier wel goed mee bezig is, was de actie waarbij inwoners een boom naar keuze konden krijgen voor aanplant in de eigen tuin of omgeving.”

Zes stellingen
Tijdens de bijeenkomst fungeert Moulijn als voorzitter van een debat rond zes natuur- en klimaatgerelateerde stellingen, waarvan er één luidt: er komen meer maai-me-nietjes, rommelhoekjes en overhoekjes in Apeldoorn, ook al ziet dat er (volgens sommigen) niet netjes uit. Die stelling betrekt Rachel meteen op zichzelf. “Ik zag het nut van die rommel- en overhoekjes aanvankelijk ook niet in, maar een gesprek met en rondleiding door een ecologische gids heeft me de ogen geopend omtrent waardevolle natuur. De bedoeling van de bijeenkomst op 8 oktober is ook bewustwording creëren over waar je kunt bouwen zonder het natuurlijk evenwicht te veel te verstoren.”

Tenslotte zegt Moulijn dat de sterk afnemende biodiversiteit een niet te onderschatten gevaar is, vergelijkbaar zelfs met de huidige coronacrisis. “Aan een gebrek aan biodiversiteit zullen in de toekomst uiteindelijk ook mensen sterven. Net als bij de coronacrisis is veel afhankelijk van welke keuzes er in dit kader worden gemaakt.”

Contact met de gemeenteraad
Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte
Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.