Stedendriehoek

Open dagen AOC Oost Twello

TWELLO – Het Agrarisch Opleidings Centrum Twello, met een afdeling vmbo en mbo, houdt weer open dagen. Deze bezoekdagen voor de nieuwe leerlingen, studenten en hun ouders zijn vrijdag 27 januari van 15.30 tot 20.30 uur en zaterdag 28 januari van 10.00 tot 12.30 uur. De school bevindt zich achter het gemeentehuis in Twello aan de Meester Zwiersweg 4.

Naast docenten zijn ook veel leerlingen aanwezig om hun ervaringen over de school te vertellen. Er worden demonstraties en shows gegeven, zoals een valkeniersshow, schapen scheren, boeketten maken, tuinaanleg en nog veel meer. Natuurlijk is er fraai bloemwerk te bewonderen van de afdeling Bloem & Design, een creatieve mbo-opleiding.

Vmbo
In de onderbouw van het vmbo worden diverse leerwegen aangeboden waarin de leerlingen theorievakken krijgen, maar ook een aantal ‘groene’ vakken waarbij de leerlingen werken met bloemen, planten, dieren, voeding en technische vakken. Na afronding van het vmbo (12 tot 16 jaar) gaan leerlingen door op een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs naar keuze. Dit kan een ‘groene’ vervolgopleiding zijn, maar ook een ROC in een heel andere richting, omdat de algemene vakken het mogelijk maken door te stromen naar andere beroepsopleidingen. In het vmbo-Groen kunnen alle diploma’s die er binnen het vmbo bestaan, worden behaald. Leerlingen uit de Gemengde Leerweg kunnen doorstromen naar het havo, wanneer zij ook een TL/mavo-diploma behalen.

Groene Lyceum
Deze nieuwe route wordt aangeboden vanaf 1 augustus 2018. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die minimaal een havo-advies krijgen van de basisschool en een praktische instelling hebben; die niet alleen theorievakken willen, maar ook in de praktijk willen leren. In zes jaar tijd volgen deze leerlingen een opleiding die wordt afgesloten met een mbo-niveau 4 diploma. Halverwege behalen de leerlingen ook nog een TL/mavo-diploma. Na het volgen van deze route kunnen zij in zes jaar tijd doorstromen in het hbo.

Vakmanschapsroute
Nu al is het mogelijk om vanaf leerjaar 3 de Vakmanschapsroute te volgen. Een opleiding voor vmbo-leerlingen die afgesloten wordt met een mbo-niveau 2 diploma. Deze route is met name geschikt voor jongeren die een groene opleiding willen volgen richting beroepen in de Dierverzorging, Bloemsierkunst, Veehouderij en Groenvoorziening/Hovenier. Met extra ruimte voor stage, praktijklessen en individuele coaching een stevige route naar een baan of naar mbo-niveau 3. Bij voldoende capaciteiten en inzet is het mogelijk deze opleiding versneld te doorlopen, waardoor het diploma een jaar eerder behaald kan worden.

Mbo
Na het vmbo kunnen leerlingen een mbo-opleiding volgen binnen het AOC. De opleidingen sluiten aan bij het vmbo en zijn echte beroepsopleidingen, zoals hovenier, paraveterinair (dierenartsassistent), dierverzorger, veehouder. Er zijn ook opleidingen in Bloem & Design. Er zijn veel mogelijkheden op verschillende niveaus. Voor meer informatie, zie de website www.aoc-oost.nl of bel 0571-271670.