Stedendriehoek

Ook minister Slob is trots op vmbo in Apeldoorn

APELDOORN – Maandagochtend 5 februari heeft de minister voor onderwijs en media, Arie Slob, een bezoek gebracht aan het Edison College. Dit bezoek was in het kader van de campagne Trots op vmbo, een gezamenlijk project van de drie Apeldoornse vmbo-scholen Edison College, Sprengeloo en Veluws College Cortenbosch met de gemeente Apeldoorn.

De minister werd verwelkomd door leerling Tessa Meijerink, ambassadeur voor het vmbo in Apeldoorn. Fred Meijer, directeur van Edison College, gaf vervolgens een presentatie over het gezamenlijke doel dat de drie scholen hebben met de campagne Trots op vmbo: het positief bijstellen van het imago van het vmbo in Apeldoorn. Daarna ging Gerjan van Dijken, directeur van Sprengeloo, in gesprek met Tessa Meijerink en Michelle Vo, finalisten van de campagne. Zij wisten haarfijn te verwoorden waar de campagne om draait: je kunt trots zijn op een vmbo-diploma. Leerlingen op het vmbo doen net zo goed hun best als leerlingen van andere opleidingen en kunnen net zo veel bereiken. Slob was onder de indruk van de manier waarop Tessa en Michelle zich willen inzetten om het imago van het vmbo te veranderen. Hij heeft hen dan ook gevraagd om hem in de toekomst nog eens te helpen, als dit onderwerp weer aan bod komt. Slob gaf aan het jammer te vinden dat er vaak op een negatieve manier over het vmbo en vmbo-ers wordt gesproken. “Deze leerlingen zijn onmisbaar voor onze samenleving. Daarom is deze campagne zo zinvol,” aldus Arie Slob.
Meijer sloot de presentatie af met een korte uitleg over de Leerstraat en Mavo+ op het Edison College.
Na de presentatie in het Edison Restaurant verzorgden een aantal leerlingen een rondleiding door de school waarbij minister Slob sfeer kon proeven in de keuken en bakkerij, de Leerstraat en de afdeling Techniek. Hierbij ging hij veelvuldig in gesprek met leerlingen en vroeg hen naar hoe ze hun schooltijd beleven en naar hun toekomstplannen.
Door op een goede manier samen te werken, kunnen de drie vmbo-scholen in Apeldoorn aan iedere leerling een passende vmbo-opleiding bieden. (Fotograaf: Kevin Hagens)