Stedendriehoek

Onze jeugd heeft de toekomst: 1972 – 2017 – 2030!

In 1972 las ik ‘De grenzen aan de groei’ van de Club van Rome in één adem uit, en raakte ik in de ban van de mondiale vraagstukken ten gevolge van de groeiende wereldbevolking, zoals: schoon drinkwater, voldoende voedsel, voldoende grondstoffen en duurzame energie. Nu, 45 jaar later, hebben we met vernuft en technologie veel (milieu)problemen kunnen oplossen, maar de mondiale vraagstukken zijn allerminst naar de achtergrond verdwenen.

Bij de start van de klimaattop in Bonn voorspelde de Wereld Meteorologische Organisatie dat 2017 bij de drie warmste, gemeten jaren ooit zal eindigen en dat de uitstoot van kooldioxide voor het eerst in drie jaar zal stijgen. Na de ‘warmste’ jaren 2015 en 2016 wordt het klimaat extremer met tropische temperaturen met orkanen en langdurige droogtes, hevige regens en verwoestende overstromingen.  

Sinds de eerste meteorologische metingen in1880 is de gemiddelde temperatuur op aarde met 1 graad Celsius gestegen. Op de Noordpool is de gemiddelde temperatuur zelfs bijna 3 graden hoger dan een eeuw geleden. Volgens wetenschappers ligt dit aan menselijk handelen en de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide. De urgentie en de stress zijn hoog. 

Niet voor niets hebben 195 landen tijdens de Klimaatconferentie Parijs 2015 afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden (met als streefwaarde 1,5 graad) in 2030. Mooie maar tevens torenhoge ambities, die vragen om een gezamenlijke en adequate mondiale aanpak.  

Inmiddels is de klimaattop in Bonn achter de rug. Ondanks het ronkende ‘Together for climate solutions’ bleek Bonn niet meer dan een ‘tussenstop’ met werkafspraken op het gebied van schone energie en duurzame technologie. De eensgezindheid was groot, maar de resultaten helaas tamelijk bescheiden. 

Er is veel werk aan de winkel, niet alleen voor landen, maar ook voor regio’s, steden, bedrijven en inwoners. In april wordt het jubileumcongres Cleantech Tomorrow in de Stedendriehoek georganiseerd, die dankzij het gelijknamige speerpunt nu Cleantech Regio heet. Wat in 2014 begon als een reis naar een schone toekomst onder leiding van poolreiziger Robert Swan, heeft zich gestaag ontwikkeld tot een duurzaamheidsbeweging bij de overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook inwoners (jong en oud) dragen steeds meer hun ‘groene’ steentje bij.

Simpel gezegd, betekent Cleantech ‘meer met minder’: meer product met minder grondstoffen, energie en afval. De Cleantech Regio wil in 2030 energieneutraal zijn en veel minder afvalstoffen en kooldioxide produceren. En gelijktijdig zullen er veel nieuwe banen op het gebied van de circulaire (kringloop)economie zijn. Maar bedenk dat het jaar 2030 veel dichterbij is dan het lijkt, en dat er nog bergen werk aan de winkel zijn!  

Harry Webers
voorzitter Cleantech Tomorrow