Stedendriehoek

Onderweg naar Pasen in beeld en geluid

Op zondag 4 en maandag 5 april vieren wij het paasfeest. De week die hieraan vooraf gaat noemen we Stille Week: die duurt van maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april. “Als gemeente van de Eben Haëzerkerk aan de Zonnedauw geven we daar inhoud aan door stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Daarom is er een aantal online bijeenkomsten”, vertelt dominee Henk Methorst.

“Van maandag tot en met donderdag wordt elke avond om 19.30 uur een online bijeenkomst uitgezonden, met als thema: De lijdensweg van de Goede Herder. Jong en oud levert daar een bijdrage aan. Op vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, herdenken wij hoe Jezus voor ons stierf aan het kruis, en op Pasen dat Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft! Ook dan zijn er diensten die u online kunt bijwonen. U kunt informatie en linken voor de uitzendingen vinden op: www.ebenhaezerkerk.nl

Ds. Methorst, predikant van de Eben-Haëzerkerk, vervolgt: “Het lijkt met Jezus op niets uit te lopen. Zijn leven eindigt aan het kruis. Daarmee weet Hij als geen ander wat lijden is en is Hij ons in ons lijden nabij. Meer nog: Door Zijn sterven en opstanding maakt Hij goed wat tussen God – onze Schepper – en ons is stukgelopen.” Wat dat voor ons betekent? Opnieuw ds. Methorst: “We leven ervan en ademen ervan op. We weten ons gedragen en gezien door God Die kracht geeft naar kruis én vergeeft.”

Voor meer informatie over de Stille Week kan men mailen naar dsmethorst@ehkerk.nl.