Stedendriehoek

Ondernemers denken mee over toekomstplannen Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft haar Omgevingsvisie gepresenteerd: dat is de toekomstvisie op hoe de gemeente, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De horizon voor deze visie is 2040. In de komende twintig jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven, zoals de woningnood en de energietransitie. En natuurlijk komt ook de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar meer ruimte voor werklocaties aan bod.

Op woensdag 14 juli van 20.00 tot 21.00 uur is er een online sessie ingepland waarbij de gemeente de visie toelicht en er ook ruimte is deze te bespreken met ondernemers. Elke ondernemer is welkom om zich hiervoor aan te melden. Wethouder Jeroen Joon is hierbij aanwezig. Aanmelden kan door een mail te sturen naar omgevingsvisie@apeldoorn.nl. Voorafgaand aan de sessie ontvangt men een link voor deelname.

De visie geeft antwoord op vragen als: Wat voor stad willen we in 2040 zijn? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? Wethouder Jeroen Joon: “Het college is trots op deze Omgevingsvisie. Ik nodig u dan ook van harte uit om de Omgevingsvisie te lezen en ons te laten weten wat u ervan vindt. En.. misschien heeft u wel een plan of initiatief dat goed aansluit bij de doelen beschreven in deze visie. Als dat zo is, laat het ons weten! Dan bouwen we samen stap voor stap verder aan een woest aantrekkelijk Apeldoorn.”

Apeldoorn heeft inmiddels meer dan 100.000 arbeidsplaatsen en is daarmee de banenmotor van de regio. Ook de dorpen hebben een veelzijdige economie. Van het toerisme in Hoenderloo en Beekbergen tot de papierindustrie in Loenen en de agrarische sector in Uddel. “Onze bedrijventerreinen zijn op dit moment bijna uitverkocht. Als we gaan groeien als gemeente, neemt de vraag naar werklocaties alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat er tot 2030 meer dan 77 hectare netto extra bedrijventerrein gewenst is.”

Groeisectoren

Naast de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen maakt de gemeente werk van het opknappen, verduurzamen en waar mogelijk intensiveren van bestaande bedrijventerreinen. Belangrijke groeisectoren zijn de maakindustrie, de logistiek, de ICT en de zorg. De gemeente ziet kansen voor bedrijvigheid gericht op veiligheid, innovatie en circulariteit. Om in de vraag te voorzien worden nieuwe bedrijfslocaties rondom de stad gezocht. De stedelijke verdichting gaat vooral plaatsvinden in de spoorzone, de kanaalzone en de binnenstad. Soms is daarvoor op termijn transformatie nodig van enkele bedrijfslocaties, dat wordt de komende jaren onderzocht. De geplande ontwikkelingen bij het spoor, kanaal en in binnenstad geven zeker ook een impuls aan nieuwe kantoorfuncties, het onderwijs en kennisuitwisseling. Het zorgt ook voor een gemengd woon- en werkmilieu van woningen, innovatieve bedrijvigheid en startups. Op veel plekken blijft de maakindustrie in de stad aanwezig en zet de gemeente in op het toekomstbestendig maken van werkterreinen. Uitgangpunt bij functieveranderingen is behoud van bestaande bedrijven en werkgelegenheid.

Voor meer informatie: www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie