Ondernemend

Geluk is de dag beginnen met een lach

Zorgorganisaties De Zorgmensen en De Goede Zorg in Apeldoorn gingen definitief samen in een nieuwe organisatie, genaamd KleinGeluk. “Hieronder vallen nu Avondzon, De Veenkamp, De Matenhof, Het Kristal, De Groene Hoven en Sainte Marie. In het najaar van 2019 komen er twee nieuwe locaties bij. Eén op het Julianaterrein en de ander op het Veldhuisterrein”, aldus Stadsdeelmanager Margot Heddes. “Door de fusie voegen we alle overkoepelende diensten samen en werken we slimmer en goedkoper. Zo groot als nodig en zo klein als mogelijk, zeg maar. Hierdoor leveren we niet in op de zogenaamde ‘handen aan het bed’.”

Wat biedt KleinGeluk precies aan? “Ondersteuning waarbij mensen kunnen rekenen op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Het gaat er vooral om dat we de juiste ondersteuning bieden waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit kan ook in levenswegbestendige woningen die direct verbonden zijn aan onze woonzorgcentra. Ook bieden we specialistische zorg en verschillende woonvormen aan. Want door dementie bijvoorbeeld kan zelfstandig wonen vaak niet meer. Speciaal voor deze behoeften bieden we de zorg in kleinschalige groepswoningen.”

Wat maakt jullie bijzonder? Margot zegt resoluut: “Klein geluk! Dat zit in de kleine dagelijkse dingen zoals even tijd nemen, persoonlijke aandacht, samen eten, samen genieten van de kleine en fijne dingen die er écht toe doen, ook als het even niet zo goed gaat. Klein geluk is ook die vriendelijke opmerking, een glimlach van herkenning. Kortom, waarde hechten aan de kleine geluksmomentjes.” Ook Welzijnsbemiddelaar Marieke Polleman bevestigt dit: “Ik werk vooral met de professionals die in de huiskamers actief zijn. En dat zij bij het bieden van persoonlijke aandacht hun eigen referentiekader als het ware uitschakelen, zodat je aansluit bij de cliënt, zonder oordeel. We zijn allemaal uniek hè? We zoeken dus echt de interesse op, bijvoorbeeld het muziekaanbod; dat kunnen meezingers zijn, maar ook klassiek. Of omdat we nu best veel mannen hebben, iets waar hún interesse ligt.”

Inzet van vrijwilligers is nodig en vrijwilligerscoördinator Yvonne Porn zegt daarover: “Jazeker. Op De Veenkamp bijvoorbeeld werken we met ongeveer 160 vrijwilligers. Zij ondersteunen bij de kleine, maar ook grote geluksmomenten door de extra aandacht en ondersteuning. Bij het aannemen van vrijwilligers kijken we ook echt of zij de visie, dat klein geluk zit in het aansluiten op de cliëntbehoefte, ook ondersteunen. We bieden daarbij goede ondersteuning door het aanbieden van workshops.” Margot: “Bij de werving van zorgprofessionals zijn we ook kritisch.

Het is nodig dat zij de visie ondersteunen dat ieder persoon uniek is. Dat vraagt flexibiliteit, want de bewoner staat centraal en die mag hier fijn wonen met warmte en het thuisgevoel. Voor hun kinderen ook belangrijk. En dan snijdt het mes aan twee kanten en kun je samen heel veel bereiken. Kortom, iedereen heeft dezelfde stip aan de horizon.” Het werken in de zorg is zwaar en vraagt veel van de professionals: “We vinden het belangrijk dat ze zoveel mogelijk zelfstandig werken. Maar ook dat ze vitaal zijn en dat ze worden geïnspireerd.” Dat gebeurt bijvoorbeeld door ze vertrouwd te maken met mogelijkheden van techniek in de zorg. Marieke zegt daarover: “Samen met Aventus organiseer ik op 21 en 22 november een Creathon. Leerlingen en zorgprofessionals gaan op zoek naar technische ondersteuning in de zorg. Een heel belangrijke ontwikkeling naar de toekomst toe. En de eerste stap is om te onderzoeken wat er allemaal wenselijk en mogelijk is.”

 Is kleinschalige zorg bereikbaar voor iedereen? Margot geeft aan dat voor deze zorgvormen een indicatie nodig is. Meer info daarover is te vinden op: www.kleingeluk.nl  of via De Zorglijn op 0800-0604.

Loolaan 1, 7314 AA Apeldoorn
Postbus 1114, 7301 BJ Apeldoorn
0800 – 0604
zorglijn@kleingeluk.nl  
www.kleingeluk.nl