Ondernemend

Erfmeester van Erfzaken, de regisseur voor uw nalatenschap

Het team van Erfzaken, met vanaf links Hans Bosch, Laura Boogaard-Siekerman en Michel Esselink.

Drie jaar geleden startte aan het Kanaalpad 69 het adviesbureau CIJNS. Adviseurs voor belastingzaken, vermogenszaken en erfzaken. “Het aantal dossiers rond de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen groeide op ons kantoor gestaag, hetgeen ons deed besluiten om de ‘tak van sport’ erfzaken los te koppelen. Via Erfzaken verzorgen wij als register-executeur de digitale voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. Elke situatie hieromtrent is anders, maar bij ons is men gegarandeerd van maatwerk”, vertelt Hans Bosch.

Want of je het nu wilt of niet, een overlijden heeft financiële, fiscale en juridische gevolgen. Soms sluimerend en soms radicaal. En als je het niet regelt: altijd onverwacht en ongelegen. Waarom zou je een testament opstellen? Als je de gevolgen van een overlijden niet hebt geregeld, gaat de erfenis toch naar de langstlevende en in tweede instantie naar de kinderen? Wie dan leeft wie dan zorgt! Dat is wat Michel Esselink ook vaak hoort: “Het ontbreken van een testament kan echter tot onverwacht hoge erfbelasting leiden. Veel mensen beseffen niet, dat zij een substantieel vermogen hebben. Dat vermogen zit vaak ‘in de stenen’.”

Samen met Laura Boogaard-Siekerman staan Bosch en Esselink de klanten met raad en daad terzijde. “Als Erfmeesters kunnen wij de afwikkeling van de nalatenschap van A tot Z begeleiden en de erfgenamen volledig ontzorgen. Ook kan de klant er voor kiezen het samen met ons te doen of zoveel mogelijk zelf te doen. Erfzaken ondersteunt ook graag de executeur wanneer na een overlijden iemand binnen de familie daarvoor is aangewezen.” Erfzaken onderscheidt zich door het faciliteren van een online nalatenschapsdossier waarbij alle erfgenamen toegang kunnen krijgen om ‘mee te kijken’. Door zelfwerkzaamheid, zoals het uploaden van het nalatenschapsdossier, vindt een efficiënte samenwerking met Erfzaken plaats waardoor de kosten zo veel mogelijk beperkt blijven of worden beperkt?”

Het team van Erfzaken focust zich vooral op de regio Stedendriehoek.
Veel aandacht wordt besteed aan de nalatenschapsregistratie. “Al dan niet samen met ons worden alle bezittingen en schulden in een digitaal dossier geregistreerd en ontstaat inzicht, overzicht en rust. Binnenkort starten we met inloopspreekuren om potentiële klanten de gelegenheid te geven met ons te kunnen ‘sparren’ over hun erfzakenvraag. We willen onze naamsbekendheid vergroten en op dit vakgebied toonaangevend zijn binnen onze regio. Iedereen mag ook met ons contact opnemen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Ons motto? Laat je erfgenamen niet in de steek. Regel het! Je kunt het niet nalaten.”

Het logo van Erfzaken is een vlinder, die symbool staat voor de transformatie. Van rups tot pop, van pop tot vlinder. Erfzaken beweegt zich op het grensgebied van leven en dood. Mensen laten hun bezittingen na en leven daarmee voort in het leven van hun dierbaren.

 

Kanaalpad 69
7321 AN Apeldoorn
T 055-3020202
info@erfzaken.nl
W www.erfzaken.nl