Ondernemend

Apeldoorn emmissievrij in 2025

APELDOORN – Vanmiddag vond bij café Klein Berlijn de ondertekening plaats van de ‘Green Deal Zero Emmission Stadslogistiek’. Het doel van deze Green Deal ZES is om de stadslogistiek in 2025 zoveel mogelijk zero emissie te hebben. In diverse overleggen bleek er draagvlak te bestaan voor dit doel, ten gunste van het woon-, leef- en winkelklimaat in de binnenstad.

De logistieke sector (ministeries, gemeenten, vervoerders, verladersfabrikanten en onderzoeksinstituten en verwante branche- en belangenorganisaties) heeft zich verenigd om gezamenlijk te onderzoeken hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in de praktijk kan worden gebracht. Hiervoor is een Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES) opgericht. Hierbij committeert overheid samen met lokale bedrijven / partijen zich aan een gezamenlijke doelstelling: streven om zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in de binnenstad te realiseren. Verder vind kennisuitwisseling plaats tussen de partijen en worden succesvolle voorbeelden gedeeld en opgeschaald.

Aan de hand van een stappenplan worden de plannen voor zero emmissie doorgevoerd. Zo mag vanaf 2020 de binnenstad enkel nog worden betreden door vrachtverkeer dat voldoet aan euro-klasse IV of hoger. Vanaf 2022 mag de binnenstad  enkel nog worden betreden door vrachtverkeer dat voldoet aan euro-klasse VI of hoger. Per 2025 mag de binnenstad alleen nog maar worden betreden door zero emissie voertuigen.