Stedendriehoek

Nu geen dierentuinvergunning Kinderparadijs Malkenschoten

APELDOORN – Kinderparadijs Malkenschoten, onderdeel van Accres Apeldoorn B.V., trekt op dit moment vanwege tijdsdruk haar aanvraag in voor het verkrijgen van een dierentuinvergunning. In december 2016 is een aanvraag voor deze vergunning bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend, omdat dit vanwege het aanwezige dierenbestand van boerderijdieren plus wilde diersoorten wettelijk noodzakelijk is. Deze aanvraag is in mei 2017 door de RVO beoordeeld, waarbij op punten aanvullend onderzoek is vereist. Dat uitgebreide onderzoek is niet haalbaar binnen de gestelde termijn van 12 augustus. Dit betekent dat de huidige diercollectie op de kinderboerderij in de komende maanden wordt beperkt tot maximaal 10 wilde diersoorten.

Nieuwe wetgeving
In 2014 is de wet op het bedrijfsmatig houden van dieren aangescherpt. In het Besluit Houders van Dieren is door de overheid vastgesteld dat bedrijven die dieren vaker dan 6 dagen per jaar aan publiek tentoonstellen, maximaal 10 ‘wilde diersoorten’ mogen houden. Alle diersoorten die niet in de categorie ‘productiedier’ vallen, zijn volgens de wet wilde diersoorten. Productiedieren zijn dieren die regulier op boerenbedrijven gehouden worden, zoals varkens, schapen, kippen, konijnen en koeien. Kinderparadijs Malkenschoten heeft naast haar grote aantal productiedieren ook nog 47 wilde diersoorten als watervogels, siervogels, schildpadden, vissen, kikkers en zoogdieren als alpaca en wallaby. Dat zijn er volgens de nieuwe regels 37 te veel.

Aanvraag afgewezen
Om aan de wet te kunnen voldoen heeft Accres in december 2016 een aanvraag voor een dierentuinvergunning ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze aanvraag is inhoudelijk getoetst en in mei 2017 door de RVO afgewezen op de onderbouwing. Accres is in de gelegenheid gesteld om de nog ontbrekende stukken voor augustus aan te leveren om zo alsnog in aanmerking te komen voor een vergunning. Accres heeft afgewogen niet meer van die gelegenheid gebruik te kunnen maken aangezien de gevraagde kwaliteit van onderzoek niet binnen dit tijdsbestek mogelijk is.

Gevolgen
De RVO heeft aangekondigd per 1 september de nieuwe regels te gaan handhaven bij Kinderparadijs Malkenschoten. Dit betekent dat Kinderparadijs Malkenschoten in overtreding is als er geen duidelijkheid is over de 47 wilde soorten die nu nog op het park aanwezig zijn. Omdat Accres zich aan de wet houdt, worden de komende weken maatregelen genomen om het aantal wilde diersoorten terug te brengen tot maximaal 10. Voor alle dieren die niet kunnen blijven is gezocht naar geschikte huisvesting elders met voldoende zorg en aandacht voor het welzijn van de dieren. Zo gaan bijvoorbeeld de kikkers en een aantal vogelsoorten naar collega boerderijen in de regio.

Toekomst
In het najaar zal het team van Kinderparadijs Malkenschoten alsnog de adviezen van de RVO verwerken in de toekomstplannen, waarbij de gewenste diercollectie opnieuw onder de loep wordt genomen. Accres sluit niet uit dat op basis van deze toekomstplannen alsnog een dierentuinvergunning zal worden aangevraagd.