Stedendriehoek

NK voor vogels in Americahal

APELDOORN – De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) verzorgt van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari in de Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn, onder de naam Vogel 2017 de Nederlandse kampioenschappen voor volièrevogels.

Als gevolg van de door de overheid afgekondigde preventiemaatregelen in verband met het vogelgriepvirus, zijn er deze editie wat minder vogels dan andere jaren. Grondvogels zoals kwartels en vogels van liefhebbers die in de door de staatssecretaris aangewezen ‘toezichtsgebieden’ wonen, kunnen niet worden tentoongesteld. Desalniettemin gaat de show gewoon door en belooft het ook dit jaar de grootste Europese happening op het gebied van het hobbymatig houden van vogels te worden.

In de periode van oktober tot en met december worden in Nederland ongeveer 500 plaatselijke en regionale vogeltentoonstellingen gehouden. Het is de gewoonte dat de hoogst uitverkoren vogels later in het seizoen wedijveren met andere toppers uit heel Nederland. De meest bijzondere, mooiste en kleurrijkste vogels doen daarom een gooi naar het kampioenschap. Ruim 11.000 wedstrijdvogels van de hoogste kwaliteit en ingezonden door zo’n 1.300 inzenders uit geheel Nederland zijn te bewonderen. Er is een aparte competitie voor jeugdleden. Daarnaast zijn er circa 4.000 vogels te koop in een grote verkoopklasse.

Niet alleen het aantal vogels is indrukwekkend, ook de variatie in kleur en zang is groot. Onder andere kanaries, parkieten, papegaaien, kleinere tropische vogels, exotische duifjes, alsmede Europese vogels zijn in ruime mate te zien en te horen. Stands van leveranciers van vogelvoeders en allerhande toebehoren, waaronder fraaie vogelverblijven, maken deze Nederlandse kampioenschappen compleet. Ook voorlichting over het houden van vogels is een belangrijk aandachtspunt en er is veel documentatie aanwezig.

Tevens vindt op zaterdag 14 januari het congres ‘Dierenethiek en verantwoord fokken met kooien volièrevogels’ plaats. De NBvV gebruikt dit moment om dierenwelzijn op de kaart te zetten en dat naar buiten toe uit te dragen. De NBvV voert al sinds 2012 het beleid dat de gezondheid en het welzijn van vogels die in Nederland in een beschermde omgeving worden gehouden, de zogeheten avicultuur, moeten waarborgen en verbeteren. In dat beleid worden ook handreikingen gedaan ten aanzien van het verantwoord vermeerderen en tentoonstellen van vogels. Daarmee levert de NBvV haar bijdrage aan het maatschappelijk debat over dierenwelzijn.

De openingstijden van de tentoonstelling zijn: donderdag 12 januari van 11.00 tot 17.00 uur, vrijdag 13 en zaterdag 14 januari van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 15 januari van 10.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijzen zijn voor volwassenen €8,- en voor kinderen tot 12 jaar €4,-. Een uitgebreide catalogus kost €7,-. Zie ook de website www.nbvv.nl