Stedendriehoek

Nieuws van de gemeente Apeldoorn

APELDOORN ZOEKT VOORZITTERS VOOR VERKIEZINGEN

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op woensdag 16 maart openen alle stembureaus in Apeldoorn en worden de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad gekozen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Om dit in goede banen te leiden, is Apeldoorn op zoek naar een aantal extra stembureauvoorzitters. Werken op een stembureau

Apeldoorn telt zo’n 85 stembureaus. Een stembureau bestaat uit vier stembureauleden, waarvan één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter. De stembureauvoorzitter is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het stembureau. Ook zorgt een voorzitter voor een zorgvuldig en controleerbaar verloop van het stemproces. Hij of zij stuurt het team van stembureauleden aan en zorgt voor rust en orde. De voorzitter is accuraat, klantgericht en organisatorisch sterk. Als voorzitter opent u op woensdag 16 maart om 7.00 uur het stembureau. Het werk gaat door tot in de nachtelijk uren, omdat ook het tellen van stemmen bij de taken hoort. De voorzitter vult na de telling het proces-verbaal in en levert deze in op het stadhuis. Sati Bocu doet het werk als voorzitter al langer en vertelt over zijn ervaring. “Ik ben al jaren voorzitter en doe dit werk met veel plezier. Het is mooi om de verkiezingen van dichtbij mee te maken. We zorgen er met z’n allen voor dat iedereen zijn stem kan uitbrengen. Er wordt hard gewerkt, maar tegelijkertijd is het hartstikke gezellig.”

E-learning
Uiteraard krijgen voorzitters vooraf een e-learning (digitale training). Daarnaast is er ook een informatiebijeenkomst waarbij alle taken en activiteiten worden uitgelegd. Het doen van een e-learning is verplicht. Ervaring als voorzitter is een pré, maar niet verplicht.

Vergoeding
De vergoeding is 250 euro, een maaltijdvergoeding is hierin meegerekend. Deze vergoeding moet u opgegeven bij aangifte van inkomensbelasting.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door te mailen naar verkiezingen@apeldoorn.nl. U mailt uw naam en telefoonnummer e/o e-mailadres. Bij voldoende aanmeldingen komt u op een reservelijst. Mocht een andere voorzitter niet meer (mee) doen, dan neemt de gemeente contact met u op.


VAN DE BURGEMEESTER

Stemmen (2)
Over een maand mag u weer gebruik maken van uw stemrecht. Deze keer om te stemmen voor de gemeenteraad, het hoogste ‘orgaan’ binnen de gemeente. Die 39 raadsleden zijn allemaal gewone Apeldoorners. Het zijn buren, collega’s, leden van verenigingen, ondernemers, leraren, welzijnswerkers, marktkooplui, gepensioneerden en zo kan ik nog wel even doorgaan. Mensen die naast hun werk en naast hun privé-leven gemiddeld nog zo’n twintig uur per week steken in het besturen van Apeldoorn. Omdat ze zich betrokken voelen bij Apeldoorn. Bij alles wat hier gebeurt. Bij u. Hun meningen en drijfveren verschillen van elkaar. Soms niet zo veel, soms heel veel. En dat is goed. Want zo houden ze elkaar scherp. En zo houden ze ook de burgemeester en de wethouders scherp. Die 39 raadsleden staan voor veel meningen, stromingen, levensovertuigingen, subgroepen en leefstijlen. Dat is belangrijk, want de raad moet zo goed mogelijk de Apeldoornse samenleving representeren. En dus zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van die samenleving. U, als kiezer, heeft daarop veel invloed. U bepaalt straks mee welke 39 van de 315 kandidaten op de 15 kieslijsten de komende vier jaar de baas zijn in Apeldoorn. Ik zou zeggen: grijp die kans. Maar niet alleen nu kunt u invloed uitoefenen. Ook straks, als de raad er zit, kunt u betrokken zijn. Door bij vergaderingen in te spreken, u bij een partij aan te sluiten of door mee te praten over plannen bij u in de buurt. De gemeente kan alleen goed functioneren als u meedoet. Door met ideeën te komen. Door ons kritisch te volgen. Door betrokken te zijn bij uw buren, wijk of vereniging. En door te stemmen, dus. Ik nodig u van harte uit om dat te doen, op 16 maart. (PS: 10 stembureaus zijn, net als vorig jaar, ook op 14 en 15 al open!)
Ton Heerts


ONDERZOEK NAAR WENSEN ROND BEGRAVEN

Het aantal overlijden neemt door vergrijzing toe. En de gemeente heeft de eervolle taak om ervoor te zorgen dat er voldoende begraaf- en crematiemogelijkheden zijn. Het is belangrijk om te weten wat de wensen van inwoners zijn als het gaat om de uitvaart van henzelf of familieleden. Daarom heeft de gemeente een vragenlijst rondgestuurd naar inwoners van 55 jaar of ouder die lid zijn van het burgerpanel.

Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat er veel belangstelling is voor natuurbegraven. Hierbij gaat het graf echt op in de natuur. In plaats van een grafsteen wordt dan bijvoorbeeld een houten schijf gebruikt. De keuze voor natuurbegraven is een mix van gevoel, beleving en ook ‘ontzorging’ van familie of vrienden van overledene.

Natuurbegraven
Omdat natuurbegraven steeds populairder wordt, is daar meer plek voor nodig. De gemeente bekijkt of het mogelijk is om 2.500 tot 3.000 natuurbegraafplekken toe te voegen aan de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast biedt ook de bijzondere begraafplaats Westerwolde (in Assel) de mogelijkheid voor natuurbegraven.

Islamitisch begraven
Ook wordt er een groei verwacht van islamitisch begraven. Samen met de lokale islamitische organisaties wil de gemeente onderzoeken hoe deze manier van begraven zo goed mogelijk geregeld kan worden.

Meer informatie
Het hele nieuwsbericht leest u op de website www.apeldoorn.nl/actueel.


HERNIEUWDE EDITIE APELDOORNSE ARCHITECTUURPRIJS

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert voor de 21e keer een nieuwe editie van de Apeldoornse Architectuurprijs. Met een nog grotere rol voor het publiek dit keer. Met deze prijs willen Architectuurcentrum Bouwhuis en de gemeente Apeldoorn goede architectuur stimuleren. Omdat een stad aantrekkelijker wordt van goed ontworpen gebouwen en buitenruimte.

Nieuw is dat dit jaar niet alleen architecten, bouwers en opdrachtgevers projecten kunnen aandragen, maar ook inwoners van Apeldoorn. Er zijn hierin vier verschillende categorieën. Het gaat om: woningen, andere gebouwen, openbare ruimte en door particulieren zelfgebouwde omgeving. De projecten moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2022. Bij elk project bekijkt de jury naar de vormgeving, hoe het bijdraagt aan de groene buitenruimte en wat het betekent en oplevert voor de buurt en de gebruikers.

Project aandragen
U kunt een project aandragen door het formulier in te vullen op de website www.architectuurcentrumbouwhuis.nl/ project-indienen. De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is donderdag 31 maart.

Stemmen voor de Publieksprijs
Vanaf vrijdag 15 april kunt u stemmen op uw favoriet in elke categorie. Er kan tegen die tijd gestemd worden via de website van Architectuurcentrum Bouwhuis. De sluitingsdatum van deze stemronde is woensdag 1 juni. Op de Dag van de Architectuur, op zaterdag 18 juni 2022, worden de winnaars van de Architectuurprijs 2022 in alle vier de categorieën bekend gemaakt.

Ontwikkelingen volgen
Alle ontwikkelingen rond de Apeldoornse Architectuurprijs 2022 kunt u volgen via de www.architectuurcentrumbouwhuis.nl