Stedendriehoek

Nieuws van de gemeente Apeldoorn

Mijlpaal tunnel Laan van Osseveld

Een spannend moment afgelopen bij voor de bouw van de nieuwe tunnel Laan van Osseveld: het inschuiven van de tunnelmoot. Dit is het deel van de spoortunnel waar straks de spoorlijn op komt te liggen. Met militaire precisie werd deze 6.000 ton wegende constructie langzaam maar zeker op de juiste plek geschoven. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de oplevering in april 2023.

Gebiedswethouder Peter Messerschmidt is blij met de voortgang. “Er is extra hard gewerkt om dit alles voor elkaar te krijgen. Daar neem ik mijn petje voor af. Maar ook voor alle omwonenden die al lange tijd te maken hebben met geluidsoverlast en omleidingen. Dat is niet niks. We doen het voor een prachtige tunnel waar we straks allemaal veel profijt van gaan hebben. Een goede verbetering voor de bereikbaarheid van de stad, voor zowel automobilisten als fietsers.”

Naast de bouw van de tunnel wordt er hard gewerkt aan het verdubbelen van de Laan van Osseveld. Tot eind dit jaar werkt aannemer Van Kessel aan de wegvakken Laan van Osseveld (tussen de rotonde en de Deventerstraat) en de Veenhuizerweg. Dat gebeurt in verschillende delen om te zorgen dat de woonwijk en het winkelcentrum ’t Fort bereikbaar blijven.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de website www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld.


VAN DE BURGEMEESTER

Centenkwesties

Sorry, maar ik ga het even met u over geld hebben.

Geld maakt niet gelukkig. Maar als je niet genoeg geld hebt, heb je wel een probleem. En helaas geldt dat nu voor steeds meer mensen, ook in Apeldoorn. Met als belangrijke oorzaak: de torenhoge energiekosten en duurdere boodschappen.

Veel mensen maken zich daardoor zorgen, of ze hun vaste lasten nog wel kunnen betalen. Mensen zonder werk, met een uitkering of AOW. Maar ook veel mensen met een baan en een inkomen boven het minimum. Ik ben dan ook blij dat er nu maatregelen zijn om de energiekosten lager te houden.

Ook in Apeldoorn doen we ons best om hier wat aan te doen. Zo kan hier iedereen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum die energietoeslagen aanvragen. Heeft u een hoger inkomen, maar wel problemen door een fiks gestegen energierekening? Meldt u zich ook dan bij ons, want er is best veel mogelijk.

En weet u wat? Als u zich bij ons meldt, dan bent u voor mij een held. Dat klinkt misschien een beetje gek als ik dat zo zeg. Maar het is waar.  Het is namelijk helemaal niet gemakkelijk om te vertellen dat u geldzorgen heeft. Want we leven in een wereld vol plaatjes van mooie, gelukkige, succesvolle mensen. En dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Daarom proberen we het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

We hadden al een team met de naam Centenkwesties. Met medewerkers die alles weten van geldzorgen en regelingen daarvoor. Nu is er ook een speciaal telefoonnummer: 055 580 1140. Daar kunt u uw vragen en/of uw verhaal kwijt. Mailen kan ook: centenkwesties@apeldoorn.nl. Er zijn ook open spreekuren en er is een website: Samen055.nl/Geldzorgen.

Maak er gebruik van! U bent van harte welkom. Echt.

Ton Heerts


Apeldoorn zoekt nieuwe Stadsdichter

Denkt u in rijm als u door de straten, dorpen en bossen van Apeldoorn loopt? Dan bent u misschien wel de nieuwe Stadsdichter van gemeente Apeldoorn. Herman Kattemölle, de huidige Stadsdichter, geeft eind dit jaar zijn pen door. Daarom is de gemeente op zoek naar een nieuwe poëtische ambassadeur van Apeldoorn.

Wat houdt deze rol in? De Stadsdichter vat Apeldoorn op geheel eigen wijze in woorden, in beeldtaal die bijblijft. Actuele thema’s, bijzondere gebeurtenissen of juist de alledaagse dingen kunnen onderwerp zijn van een gedicht. Een deel van deze gedichten wordt uitgebracht op kaart, verspreid via social media of voorgedragen bij gelegenheden.

Gaat uw schrijvershart sneller kloppen? Kijk dan op de website www.apeldoorn.nl/stadsdichter voor alle informatie over deze ambassadeursrol. Solliciteren en vragen stellen kan via stadsdichter@apeldoorn.nl. U kunt nog solliciteren tot en met 3 november.


Digitale ondernemerspeiling

De gemeente voert periodiek een Ondernemerspeiling uit. Dit wordt gedaan om een goed beeld te krijgen van de stand van de economie in Apeldoorn. Met deze uitkomsten wil de gemeente het ondernemersklimaat in Apeldoorn verbeteren. Het is daarom belangrijk dat de peiling door zoveel mogelijk ondernemers wordt ingevuld. Alle bedrijven met twee of meer medewerkers en ongeveer 4.000 zzp’ers hebben een uitnodiging gekregen.

Heeft u een uitnodiging ontvangen en heeft u deze nog niet ingevuld? Of misschien heeft u nog geen tijd gehad om het in te vullen? U zou de gemeente enorm helpen om dat alsnog te doen. Heeft u als ondernemer geen brief of e-mail ontvangen en wilt u toch deelnemen? Stuur dan een e-mail naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl met vermelding van uw naam en postcode, dan ontvangt u van de gemeente een e-mail met een persoonlijke link. De peiling is geopend en invullen kan tot 13 november. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Mocht u vragen hebben aan de gemeente Apeldoorn dan kunt u contact opnemen met het Bedrijvencontactpunt via bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl of bellen naar telefoonnummer 14 055.


De bladeren vallen weer uit de bomen

Gevallen bladeren zijn steeds meer te zien. Vanaf half november haalt de gemeente de bladeren weg om gladheid bij regen of bevriezing te voorkomen. Op sommige plekken, waar het geen gevaar oplevert, wordt het blad niet opgeveegd. Dit jaar wordt dit op meer plekken gedaan dan u gewend bent.

Voornamelijk in perken en groenstroken ziet u straks meer bladeren liggen. Dat wordt gedaan zodat insecten en kleine dieren plek hebben om te overwinteren. Daarnaast is het blad belangrijk voor een gezonde bodem. Bladeren vormen namelijk een belangrijke isolatielaag die planten nodig hebben om een strenge winter door te komen. Een gezonde bodem is ook beter bestand tegen droogte en grote regenbuien.

Bodemverbeteraar Bokashi
Een deel van het blad dat wél weggehaald wordt omdat het op wegen en paden ligt, krijgt een mooie bestemming. Hier wordt namelijk Bokashi van gemaakt, een bodemverbeteraar. Bokashi is een soort compost dat wordt gemaakt uit gefermenteerde bladresten. Het is, net als blad, voeding voor het bodemleven voor bomen, struiken en plantsoenen.

Meehelpen
U kunt zelf meehelpen door het blad in uw eigen tuin te laten liggen. Het blad vormt een isolerende laag zodat egels en nuttige insecten tijdens de koude dagen hieronder schuilen en zo overleven. Ook planten vinden deze isolerende laag fijn. Nog een voordeel is dat het bodemleven het blad automatisch omzet in voedingsstoffen voor de grond waardoor minder compost nodig is. Kijk voor meer informatie op de website wwww.apeldoorn.nl/bladafval.


Website ‘het grote verhaal van Apeldoorn’ is live

Met een druk op de knop lanceerden CODA directeur Carin Reinders en wethouder Peter Messerschmidt de website Het grote verhaal van Apeldoorn.

Afgelopen zondag tijdens de Erfgoeddag op 23 oktober is de website www.hetgroteverhaalvanapeldoorn.nl gelanceerd.

Het Grote Verhaal van Apeldoorn vertelt over de stad en regio waarin we wonen, vanaf het moment dat de eerste mensen het gebied bezochten en zich vestigden tot nu. En van de vestiging van het Koninklijk Huis in Apeldoorn tot de ontwikkeling van dorp naar stad. De website brengt de geschiedenis in beeld en nodigt inwoners van Apeldoorn, leerlingen, liefhebbers en (amateur)historici uit online een bijdrage te leveren. Zo is Het grote verhaal van Apeldoorn een levend verhaal van en voor iedereen.

Subsidieregeling
Om de zichtbaarheid en beleving van de Apeldoornse geschiedenis te vergroten, bestaat er binnen de gemeente een subsidieregeling: de Regeling Erfgoedverbeeldingen. Initiatiefnemers die in de openbare ruimte een zichtbare verwijzing willen maken naar een moment uit de Apeldoornse geschiedenis, kunnen een aanvraag indienen voor subsidie. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord, een wandelroute, een geheugenbankje of misschien wel een kunstwerk, kan de geschiedenis van Apeldoorn ook nu opnieuw worden beleefd. Heeft u een goed idee? Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/
erfgoedverbeeldingen.Wilt u meer weten of heeft u vragen, dan kunt mailen naar cultuur-erfgoed@apeldoorn.nl


Informatieavonden verbreding A1 Apeldoorn – Twello

Rijkswaterstaat organiseert samen met bouwbedrijf Heijmans een informatieavond over de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. De bijeenkomst in Apeldoorn vindt plaats op donderdagavond 10 november in het Bospaviljoen Het Leesten in Apeldoorn.

Door toenemend verkeer ontstaat er veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit is een belangrijk traject waar veel gebruik van wordt gemaakt waardoor goede doorstroming op deze route belangrijk is.  Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van dit deel van de A1. Het gedeelte tussen Twello en Azelo is in 2019-2021 al verbreed. Het gedeelte tussen Apeldoorn en Twello wordt in 2022-2025 verbreed.

Locatie en tijden
Omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om uitleg te krijgen over de komende verbreding van de A1. De informatieavond in Apeldoorn vindt plaats op donderdag 10 november van 19.00 tot 21.00 uur in het Bospaviljoen Het Leesten, Hoenderloseweg 191 Ugchelen. U kunt op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie
Kijk voor achtergrondinformatie op de pagina www.A1Oost.nl. Actuele verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002.


Uw mening over wegennet Eerbeek-Loenen telt

Rond Eerbeek en Loenen spelen verschillende verkeersveiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. Daarvoor hebben provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden een koersnota opgesteld. Hierover kunt u tot en met 20 november uw mening geven. 9 november is er een informatiebijeenkomst in Eerbeek.

De koersnota gaat met name over de doorgaande wegen van en naar de papierindustrie. Deel 1 is een analyse van de achtergrond en voorgeschiedenis, de bestaande situatie en de geplande en gewenste ontwikkelingen. Het geeft een doorkijk naar een visie op het totale wegennet.

Denk mee
Uw mening telt. Daarom hoort de gemeente graag uw idee over dit eerste deel van de koersnota. U vindt dit op www.eerbeekloenen2030.nl/projecten/wegennet/verkeerskundige-
koersnotitie-eerbeek-loenen-2030. Reageren kan tot en met 20 november via het mailadres eerbeek.loenen2030@gelderland.nl

Informatiebijeenkomst
Woensdag 9 november is er een informatiebijeenkomst in Zaal Bosque, Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. De bijeenkomst heeft een vrije inloop van 19.00 tot 21.00 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. Er is geen centrale presentatie, maar u kunt in gesprek met leden van het projectteam.

Vervolg
De reacties op deel 1 van de koersnota worden meegenomen. Daarna volgt een voortgangsnotitie met de voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen en de eerste maatregelen die genomen kunnen worden. De planning is dat deze begin 2023 klaar is. Na de voortgangsnotitie komt deel 2 van de koersnota. Die bestaat uit de gezamenlijke visie van de betrokken partijen op de verkeers- en leefbaarheidsvraagstukken, inclusief de maatregelen. Hierin staat welke maatregelen prioriteit krijgen binnen het beschikbare budget. De totale koersnota wordt naar verwachting voor de zomer van 2023 opgeleverd.