Stedendriehoek

Nieuws van de gemeente Apeldoorn

Inwoners zetten zich in voor Apeldoorn als regenbooggemeente

Drie leden uit de werkgroep: Nick, Tim en Suzanne. Foto Rob Voss


Inwoners van gemeente Apeldoorn hebben een werkgroep opgericht die zich de komende tijd zal inzetten voor Apeldoorn als Regenbooggemeente. Op dat gebied is volgens hen namelijk nog veel te behalen. De werkgroep is ontstaan naar aanleiding van de inwonersavond over Apeldoorn als Regenbooggemeente op 14 juni 2022.

Door eigen ervaringen en door te luisteren naar signalen uit de samenleving, kan de werkgroep de gemeente goed adviseren over de invulling van Apeldoorn als regenbooggemeente. De specifieke doelstellingen en verwachtingen moeten nog helder gemaakt worden, maar de volgende thema’s verdienen zeker aandacht.

Activiteiten voor mensen uit de regenbooggemeenschap
Eén van de belangrijkste thema’s die zichtbaar werd tijdens de inwonersavond op 14 juni was ‘ontmoeting’. Op dit moment is er geen COC of Kringen-groep in Apeldoorn (organisaties die opkomen voor de belangen van de LHBTIQA+ gemeenschap). Apeldoorn valt qua regio onder COC Deventer, maar heeft weinig tot geen menskracht in Apeldoorn. Ook is de voormalige homobar de Entrance al een lange tijd gesloten en is de regenboogvlag beperkt zichtbaar in de straten van Apeldoorn. Wel is Roze50+ ook vertegenwoordigd in de werkgroep. Maar er is behoefte aan meer, want zichtbaarheid en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten dragen bij aan het welzijn van de LHBTIQA+ gemeenschap.

Een ander belangrijk thema is bewustwording. Bijvoorbeeld door educatie op scholen of door ondersteuning van (maatschappelijke) organisaties. Daarnaast denkt de werkgroep mee over bewustwording in het ‘systeem’. Want hoe pas je de systemen van organisaties zo aan dat iedereen zich welkom voelt? Hierbij valt te denken aan de behandeling van LHBTIQA+mensen aan balies, formulieren die ruimte bieden voor m/v/x, genderneutrale toiletten, kleedkamers, et cetera.

Wilt u de werkgroep iets meegeven? Neem dan contact op via regenboogapeldoorn@outlook.com. U lees het hele interview met Nick, Suzanne en Tim op www.apeldoorn.nl/regenbooggemeente-interview


Nieuw informatiescherm in de Klimaatstraat

Sinds 11 oktober hangt er een nieuw scherm aan de gevel van fietsenstalling Marktplein. Op het scherm speelt een filmpje af die voorbijgangers meeneemt in het verhaal over de Klimaatstraat (Marktstraat en Beekstraat). Naast deze informatie wordt op het scherm ook getoond welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden in Apeldoorn.

Naast het informeren over leuke activiteiten in de stad, wil de gemeente voorbijgaande inwoners op een laagdrempelige manier vertellen welke maatregelen er zijn genomen op het gebied van het Klimaat. Zo is er bijvoorbeeld meer groen geplant in de Klimaatstraat. Dat heeft een gunstig effect op de temperatuur. Ook draagt meer groen bij aan een beter leefklimaat voor (kleine) dieren. Verder wordt er bijvoorbeeld regenwater opgevangen in een grote put. Dat water kan in droge tijden gebruikt worden voor bomen en planten.

Effecten meten
De effecten van deze aanpassingen worden gemeten, zoals bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de temperatuur. Met deze kennis weet de gemeente of de aanpassingen in de Klimaatstraat een verbetering laten zien ten opzichte van het klimaat, of dat er meer maatregelen genomen moeten worden. U kunt zien wat er in de Klimaatstraat gemeten wordt op www.apeldoornindata.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de klimaatstraat vindt u op de website www.apeldoorn.nl/klimaatstraat.


Bewoners Beemte Broekland nodigen gemeente uit

Op vrijdag 21 oktober zal een groep bewoners uit Beemte Broekland een deel van de wethouders en ambtenaren van gemeente Apeldoorn ontvangen. Zij willen wethouders en ambtenaren op deze manier kennis laten maken met het gebied. Op een aantal plekken in dit gebied wordt uitleg gegeven over de unieke waarden van Beemte Broekland.

De wethouders en ambtenaren willen het gebied graag beter leren kennen. Vanaf eind dit jaar gaan inwoners en gemeente met elkaar in gesprek over de nieuwe, integrale gebiedsvisie en vitaliteitsagenda voor het gebied. In deze gesprekken zal het dan, naast ruimtelijke onderwerpen, ook gaan over sociale en veiligheidsthema’s.

De Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland en de gemeente organiseren samen eind november een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners meer te weten komen over hoe de
belangenvereniging en de gemeente het proces organiseren. En hoe inwoners kunnen meedenken en -doen. Ook kunnen zij hun wensen en ideeën inbrengen. Wanneer de datum voor de bijeenkomst definitief is, volgt er voor alle inwoners een uitnodiging.


Exposeren in Stadhuis kan weer

Het is weer mogelijk om kunst te exposeren in het Stadhuis. Door de verbouwing en corona was dit lange tijd niet mogelijk. Na de zomer is op de eerste etage expositieruimte vrijgemaakt.  De gemeente is daarom nu op zoek naar Apeldoornse kunstenaars en fotografen die hun werk willen delen met de bezoekers van het Stadhuis.

Voor de verbouwing van het Stadhuis waren er regelmatig tentoonstellingen te bezoeken in het Stadhuis. De afgelopen maanden is gemerkt dat dit werd gemist door kunstenaars en bezoekers. Daarom geeft de gemeente graag weer ruimte aan creatieve initiatieven.

Hoe werkt het?
Aan de kant van de Deventerstraat op de eerste etage is ruimte voor een bescheiden expositie. Er kan werk aan de muur worden opgehangen en er zijn schildersezels beschikbaar. De expositie is gratis toegankelijk voor bezoekers. Exposeren kan voor minimaal twee weken en maximaal vier weken.

Heeft u interesse?
Als het u leuk lijkt om uw werk met Apeldoorn te delen kunt u contact opnemen via cultuur-erfgoed@apeldoorn.nl. Er wordt u dan uitgelegd hoe het in zijn werk gaat en wat de spelregels zijn.


Nieuwe KWIEK-beweegroute

In Orden is een nieuwe KWIEK-beweegroute geopend voor ouderen. De route start bij wijkcentrum Orca. Een KWIEK beweegroute maakt gebruik van het straatmeubilair in de buurt. En in Orden ook van het Cruyff Court Plus. Door de stoeptegels en instructies op de route te volgen trainen mensen die de route gaan doen hun balans, kracht en uithoudingsvermogen.

De KWIEK-beweegroute in Orden is ontstaan uit de samenwerking rondom het Cruyff Court Plus dat daar vorig jaar, als eerste in Nederland, is gerealiseerd. In totaal hebben op maandag 10 oktober negen partijen hun handtekening onder een ‘sociaal convenant’ gezet.  In dit convenant is vastgelegd dat al deze partijen zich gaan inzetten om gebruik van de Cruyff Court Plus nog meer te stimuleren. Deze sport-, beweeg- en ontmoetingsplek aan de Morinistraat is al behoorlijk populair, maar het kan altijd beter.


Actie ‘Kom van dat asbest dak af!

Van 24 tot en met 29 oktober vindt in de wijk De Maten en enkele naastgelegen wijken in Apeldoorn een speciale actie plaats om bewoners te helpen bij het verwijderen van hun asbest dak. Inclusief een gratis afhaalservice aan huis. Gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) willen met deze actie bijdragen aan het verminderen van het aantal asbestdaken in Apeldoorn. Doet u mee? U kunt zich nog tot en met  24 oktober aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@ovij.nl (o.v.v. Kom van dat asbest dak af!). Vermeld in de mail uw naam, adres, type bijgebouw en oppervlakte asbest. Telefonisch aanmelden kan ook, via 055 – 580 17 05.  Meer informatie over deze actie en de voorwaarden vindt u op de website www.odveluweijssel.nl.


Fonteinen gaan weer uit

De winter komt eraan en dat betekent dat de Apeldoornse fonteinen vanaf deze week tijdelijk uit worden gezet. De fontein aan de Woudhuizerallee was maandag als eerste aan de beurt. De komende tijd wordt gebruikt voor onderhoud van de fonteinen. Zo kunt u de fonteinen in het voorjaar weer in volle glorie bewonderen. Naar verwachting gaan de fonteinen in april weer aan.