Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Feestelijk jubileum van de Sportspullenbank

Op woensdag 15 mei vierde de sportspullenbank bij Sporthal Zuiderpark haar éénjarig bestaan. De sportspullenhoek bij kledingbank Sant’Egidio markeert een jaar waarbij veel gebruik is gemaakt van de sportspullen. En doneren wordt binnenkort nog makkelijker, want er komen extra kledingcontainers in Apeldoorn.

De Sportspullenbank is een jaar geleden begonnen. Het doel is om kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen, zodat zij ook kunnen meedoen aan sport.

U kunt sportspullen doneren bij Kledingbank Sant’Egidio, die daarna naar de Sportspullenbank gaan.

Sportief feestje bij Sporthal Zuiderpark

Het jubileumfeest vond plaats bij Sporthal Zuiderpark. Wethouder Sunita Biharie was er bij aanwezig. Om de mijlpaal te vieren waren er verschillende sportieve activiteiten georganiseerd. Zoals je  flexibiliteit testen op de volleybalhindernisbaan, dansmoves leren van dansdocenten of deelnemen aan een potje volleybal.

Doneer kleding in de containers
Om het doneren makkelijker te maken, worden er de komende maanden kledingcontainers op meerdere plekken in Apeldoorn geplaatst. Er komt een container bij tennisclub De Maten,

bij Columbia, maar ook bij TC Sprenkelaar. Dit is naast de vaste donatielocatie aan de Oude Beekbergerweg 157.


 

Apeldoornse jeugd legt fietsverkeersexamen af

Deze en volgende week stappen basisschoolkinderen uit Apeldoorn en omgeving op de fiets voor het jeugdverkeersexamen. Elk jaar organiseert de gemeente het VVN Verkeersexamen om de veiligheid in het verkeer te verhogen.

In Loenen ging het examen op 21 mei van start. Een paar dagen later trappen de kinderen uit Beekbergen, Ugchelen, Uddel en Apeldoorn hun examenrondje. In Apeldoorn wordt gestart vanaf het Marktplein.

Vaste routes
Alle basisschoolleerlingen leggen een vaste route af in hun eigen woonomgeving. Doordat ze op bekend terrein fietsen, kunnen ze zich makkelijker focussen op de verkeerssituatie. De gemeente zorgt voor de fysieke middelen en veilige routes. Op belangrijke punten op de routes staan vrijwilligers. Ze kijken of leerlingen de verkeersregels kennen en goed toepassen.


 

Informatiebijeenkomst kazerne Kamp Nieuw-Milligen

Op donderdag 30 mei is er een informatiebijeenkomst over de nieuwe marinierskazerne Kamp Nieuw-Milligen in Uddel. Om de kazerne te realiseren zijn er aanpassingen en maatregelen nodig. Deze kunnen van invloed zijn op de (leef)omgeving en belangen van omwonenden en ondernemers.

Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht welke maatregelen er genomen moeten worden, welke vergunningen er nodig zijn en wat dit voor alle betrokkenen kan betekenen.

Onderwerpen die toegelicht worden zijn onder andere: de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Milieu Effect Rapportage (MER) en de samenwerking met het gebiedsproces GEUS. Naast het Rijksvastgoedbedrijf zijn ook het ministerie van Defensie, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland aanwezig.

Aanmelden verplicht

De bijeenkomst wordt gehouden in buurthuis De Wardborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. De inloop is vanaf 18.30. Om 19.00 begint de informatieavond. Vooraf aanmelden is nodig en kan tot en met maandag 27 mei. Hiervoor stuurt een mail naar postbus.RVB.PPSHKNM@rijksoverheid.nl. Vermeld in de mail uw voorletters en achternaam, met hoeveel personen uw komt en of u omwonende bent of namens een organisatie komt (inclusief naam van de organisatie).


 

Ondernemersbijeenkomst over duurzame energie

Dinsdagavond 28 mei is er een bijeenkomst voor ondernemers over duurzame energie, georganiseerd door het Energiepunt voor Ondernemers van de gemeente Apeldoorn.

Voor 2050 gaan alle Apeldoornse gebouwen van het aardgas af en komt elektriciteit uit duurzame opwek. Voor ondernemers brengt dit toekomstige investeringen en nieuwe regels met zich mee. Door u nu te oriënteren kunt u de noodzakelijke maatregelen samenvoegen in uw bedrijfsplan. Bijvoorbeeld door in te stappen bij subsidiemomenten. Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente Apeldoorn ondernemers ondersteunt in de overstap naar duurzame energie.

De ondernemersbijeenkomst is op dinsdagavond 28 mei en wordt gehouden in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 160. U kunt inlopen vanaf 19.15 uur. De avond start om 19.30 en eindigt om 20.30. U kunt gratis deelnemen.


 

6 juni Europees Parlementsverkiezing

Op donderdag 6 juni is de Europees Parlementsverkiezing. U heeft uw stempas voor deze verkiezing ontvangen. Bewaar deze goed. Op 6 juni heeft u uw stempas en identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Waar stemt u eigenlijk voor bij de Europees Parlementsverkiezing?

Het Europees Parlement bestaat uit 720 gekozen leden. 31 leden komen uit Nederland. Zij zitten er allemaal namens politieke partijen. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezing, hoe meer zetels (en dus leden) ze krijgen in het Europees Parlement. De Nederlandse leden werken samen met leden van andere landen. Ze vormen fracties met partijen die dezelfde ideeën hebben.

Bij de Europees Parlementsverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 31 Nederlanders na de verkiezing in het Europees Parlement komen.

Taken van het Europees Parlement
De leden van het Europees Parlement praten over hoe de Europese Unie dingen moet regelen. Ze maken en beslissen over nieuwe wetten. Dit doen ze samen met vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen. Deze wetten hebben invloed op de levens van inwoners in de Europese Unie. Ze gaan bijvoorbeeld over de economie, armoedebestrijding, klimaat en veiligheid. Het Europees Parlement keurt de EU-begroting goed en controleert hoe het geld wordt uitgegeven.

Meer informatie
Op de website van de Kiesraad (kiesraad.nl) vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvangt u thuis een overzicht met alle kandidaten die meedoen.

Op de website www.apeldoorn.nl/verkiezingen vindt u alles over de verkiezingen.


 

A1 twee nachten dicht tussen Beekbergen en Deventer

Door werkzaamheden aan de A1 gaat de snelweg twee nachten dicht. Van maandagavond 27 mei 21.00 uur tot dinsdagochtend 28 mei 05.00 uur is de snelweg dicht voor verkeer in de richting Apeldoorn tussen aansluiting Deventer en knooppunt Beekbergen.

Op dinsdagavond 28 mei wordt de A1 voor verkeer richting Deventer tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Deventer afgesloten. Dit is vanaf dinsdagavond 28 mei 21.00 uur tot woensdagochtend 29 mei 05.00 uur. Het verkeer zal tijdens de afsluitingen worden omgeleid.

Meer informatie?
Goed voorbereid de weg op gaan? Via de app ‘Rijkswaterstaat Actueel’ kunt u actuele verkeersinformatie bekijken. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl. Achtergrondinformatie over dit project is na te lezen op www.A1Oost.nl.