Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

100e statiegeldring geplaatste in Apeldoorn

De statiegeldringen zijn ijzeren rekken die aan afvalbakken vastzitten. Hierin kunt u blikjes en flesjes zetten die u anders in de prullenbak wil gooien. Ze vergroten de kans dat statiegeld blikjes en flesjes worden ingeleverd voor recycling of hergebruik.

Wethouder circulariteit, Danny Huizer, plaatste vrijdag 16 februari de 100e statiegeldring in de gemeente Apeldoorn. Deze is te vinden bij wijkcentrum de Stolp in De Maten. Wie het statiegeld goed kan gebruiken, kan de flesjes en blikjes uit de ringen halen en inleveren bij de supermarkt. Zo voorkomen de statiegeldringen dat deze waardevolle materialen bij het restafval belanden.

In totaal 118 statiegeldringen in Apeldoorn

Een succesvolle pilot in 2023 was aanleiding om meer statiegeldringen te plaatsen. Tussen april en september hingen de eersten in Apeldoorn. In het eerste kwartaal van 2024 komen hier 110 nieuwe bij. In totaal zijn straks 118 statiegeldringen te vinden op prullenbakken verspreid door Apeldoorn. Deze worden strategisch geplaatst op locaties waar zwerfafval vaak voorkomt, zoals in de buurt van supermarkten, snackverkooppunten, ontmoetingsplekken en recreatieparken.


 

De aanslagbiljetten zijn verstuurd

Deze maand ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat hoeveel belasting u moet betalen. Op dit biljet staan de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Wilt u bezwaar maken? Omdat u het niet eens bent met uw aanslag voor de gemeentebelastingen of de vastgestelde WOZ-waarde? Dan adviseren wij u om binnen vijf weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact met Tribuut op te nemen. Tribuut bespreekt graag uw situatie, waardoor het indienen van een bezwaarschrift misschien niet meer nodig is.

Contact met Tribuut
U kunt Tribuut bellen op telefoonnummer 055 – 580 22 22, van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Maakt u zich zorgen over het betalen van de aanslag?

Kom langs tijdens een inloopspreekuur op één van de vier Samen055-locaties. De vrijwilligers en professionals weten alles over geldzaken en ondersteunende regelingen, ze helpen u graag! Maakt u liever een afspraak? Dat kan via het contactformulier op samen055.nl/contact of door te bellen met 055 580 1140. Op de site vindt u ook de tijdstippen en locaties van de verschillende inloopspreekuren. Ook kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering of laag inkomen heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website van Tribuut.

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?
Wilt u het aanslagbiljet vanaf volgend jaar digitaal ontvangen? Dan kunt u dat zelf snel en gemakkelijk regelen via de website www.mijnoverheid.nl.  


 

Zilveren Erepenning voor Frank van de Kolk

Frank van de Kolk uit Nunspeet ontving dinsdag 13 februari de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts reikte de onderscheiding uit. Frank van de Kolk werd verrast tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van Uddels Belang.

Meer dan twintig jaar zette Frank van de Kolk, die tot voor kort woonde in Uddel, zich in als bestuurslid van Uddels Belang. Zijn enorme netwerk en zijn vermogen om bruggen te slaan tussen verschillende mensen en organisaties is van grote waarde geweest voor de gemeenschap.

Daarnaast is hij van 2001 tot 2019 ook lid van het Vrijwillig Brandweerkorps van Uddel geweest.

De Zilveren Erepenning

De Zilveren Erepenning wordt als teken van waardering gegeven aan personen en organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving van de gemeente Apeldoorn en/of blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.


 

Hoe denkt u over de energietransitie?

De gemeente wil graag horen hoe u denkt over de energietransitie. Dat is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Waar denkt u aan bij de energietransitie in Apeldoorn? Bent u hier thuis mee bezig? Wat verwacht u van de gemeente?

De gemeente komt in verschillende buurten langs om met u in gesprek te gaan. Wat u vertelt is belangrijk en neemt de gemeente mee in de plannen over de energietransitie.

Straatgesprekken op 22 en 23 februari
Op donderdag 22 en vrijdag 23 februari zijn eerst de Rivierenbuurt, De Dreven, Vogelkwartier en Malkenschoten aan de beurt. U herkent de medewerkers van de gemeente aan de bakfiets van Energie van Apeldoorn. Die staat deze twee dagen bij diverse winkelcentra en buurthuizen.

Later dit jaar volgen andere buurten.