Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Scholen in beweging met smartbreaks

In januari startten 59 Apeldoornse scholen het nieuwe jaar in beweging. Zij kregen van de gemeente een abonnement op SmartBreaks. Dit zijn korte video’s die ervoor zorgen dat leerlingen zich in vijf minuten even helemaal kunnen uitleven en opladen.

Doel is dat leerlingen even hun energie kwijt kunnen, om zich daarna weer beter te kunnen concentreren op het leren. Als leerlingen kort iets actiefs doen, krijgen zij nieuwe energie en komt hun aandacht weer terug. Met de video’s worden docenten geholpen bij het stimuleren van bewegen bij kinderen.

Gezonder Apeldoorn

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Om dat te stimuleren werkt JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) aan een gezonde omgeving. Een Apeldoorn waarin een gezonde leefstijl heel normaal is, zeker voor de jeugd. Daarom is Apeldoorn JOGG-gemeente en zet zij zich samen met het CJG, de Gezonde School en Sportservice in voor de gezondheid van de Apeldoornse jeugd.

Aanmelden

Scholen die zich nog willen aanmelden voor Smartbreaks, kunnen dat doen via de website www.apeldoorn.nl/smartbreaks.


VAN DE BURGEMEESTER 

Spiegel

De stichting Sire is een campagne begonnen onder de slogan: ‘Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’. De eerste reacties op sociale media lieten meteen zien dat het idee voor zo’n campagne niet uit de lucht komt vallen.

Mensen trokken meteen stevig van leer. Tegen alles en iedereen. Want veel mensen vinden polarisatie inderdaad een groot probleem. Dat uiteraard door anderen wordt veroorzaakt. Geen handen in eigen boezems bij dit onderwerp. Geen reacties als: “Ik ga ook graag los op sociale media. Maar als iemand dat tegen mij doet, vind ik dat zelf ook niet fijn. Dus misschien is het een goed idee om me voortaan wat in te houden.” Dat zijn minder dan 280 tekens, dus dat past best op Twitter.

Maar dat vraagt wel om enige moed. Moed om in de spiegel te kijken. En je af te vragen: wat doe ík om in gesprek te blijven met een ander? Wat kan ik doen en wat kan ik laten?

Dat is moeilijk. Maar wel nodig. Want het publieke debat dreigt te worden gekaapt door de schreeuwers. Door extreme standpunten. Door mensen die geen bijdrage willen leveren aan de democratie, maar haar willen ontregelen. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat veel Nederlanders zich daar zorgen over maken.

Dat zijn terechte zorgen. De vraag is natuurlijk of een campagne helpt. Vast niet alleen. Maar alle kleine beetjes helpen. En zo’n campagne en de afzender ervan meteen neersabelen, helpt in ieder geval niet.

Al moeten we ook voorzichtig zijn met het woord ‘polarisatie’. Want wat is dat? Meningsverschillen horen ook bij een democratie. En dat mag er soms best stevig aan toe gaan. Zolang we elkaar – inderdaad, daar heeft Sire gelijk in – maar niet verliezen. En dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal: politici, bestuurders, media, burgers. Van alle inwoners van dit land dus.

Die spiegel voor onszelf, die blijft echt nodig. Iedere ochtend weer.

Ton Heerts


Met de bakfiets op pad

Foto: gemeente Apeldoorn

Ambtenaren die zich binnen de gemeente bezighouden met bomen hebben er tegenwoordig een bakfiets bij. Zij moeten vaak op pad om bijvoorbeeld kap-aanvragen te beoordelen en toezicht te houden bij werkzaamheden rondom bomen.

Omdat zij zich dagelijks inzetten voor een betere leefomgeving vonden ze dat ze daarbij het goede voorbeeld moeten geven. Vanaf nu gaan ze met de bakfiets naar locatie. Goed voor het milieu, de portemonnee én ze zijn sneller op locatie.


Apeldoorn zoekt vrijwillige bestuurders

In Nederland is een enorm tekort aan bestuurders voor verenigingen of clubs. Ook in Apeldoorn. Daarom doet wethouder Anja Prins een oproep aan alle mensen met hart voor hun club, vereniging of goed doel. “Kijk eens of ú zich als bestuurder zou kunnen inzetten, u kunt bijvoorbeeld met uw frisse blik vaak meer doen dan u denkt!”

Vergrijzing en corona hebben gezorgd voor een uitstroom van vrijwillige bestuurders. Dat is niet zomaar op te lossen. Daarbij heeft besturen een imagoprobleem. Zonde, want bestuurders zijn van groot belang om een goede basis onder maatschappelijke organisaties te leggen. Zonder deze mensen zou een vereniging misschien wel moeten ophouden te bestaan. De meeste (sport)clubs, maatschappelijke organisaties, goede doelen en andere vrijwilligersorganisaties zijn een stichting of vereniging. Bij deze rechtsvorm is het verplicht om een voltallig bestuur te hebben. Zo’n bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuursfuncties hebben helaas een slecht imago. Mensen denken dat het veel tijd kost, ingewikkeld is en dat je er lang aan vast zit. Apeldoorn Pakt Aan en de Bestuurdersacademie willen laten zien dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. Besturen kan iedereen!

Wilt u meer weten over wat een bestuur doet en of het wat voor u is? Kijk dan op www.apeldoornpaktaan.nl.


Planning bladafval opruimen

Op de website www.apeldoorn.nl/bladafval ziet u per twee weken waar de gemeente het bladafval opruimt. Tot en met 20 januari gaat de gemeente aan de slag in: het centrum, Parken, Kerschoten, Brummelhof, Zevenhuizen, Gentiaan, Osseveld oost en west, de Matendonk en de Matenhoeve.

Op plekken waar nog veel blad is gevallen komt de gemeente terug.