Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Internationale Dag van de Mensenrechten

Foto: Rob Voss

Op 10 december was het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Daarom wapperde de mensenrechtenvlag op het gemeentehuis en hield Amnesty International de jaarlijkse grote schrijfactie in het stadhuis.

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. De mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op aarde en laat zien dat we mensenrechten respecteren en ondersteunen.

Amnesty International

Op zondag 10 december was in het stadhuis de jaarlijkse grote schrijfactie van Amnesty International. Inwoners waren deze middag welkom om brieven of kaarten te schrijven voor mensen die onterecht gevangen zitten, of aandacht te vragen voor schendingen van mensenrechten. Kinderen konden een tekening maken of inkleuren voor een gevangene. Er waren verhalen en gedichten te horen, muziekoptredens en er stonden kramen van goede doelen.

Inclusieve gemeente
Apeldoorn wil een inclusieve gemeente zijn en waarin de mensenrechten van iedere inwoner telt, zodat mensen zo onbeperkt mogelijk mee kunnen doen. Dit vraagt om aandacht en inspanning van de gemeente, partners, instellingen, ondernemers en inwoners. Samen werken we aan het wegnemen van obstakels en belemmeringen. Hierdoor kunnen we elkaar insluiten en maken we een omgeving waarin iedereen tot zijn recht komt. In het Activiteitenoverzicht Inclusie staat waaraan we concreet werken om Apeldoorn steeds inclusiever te maken. Deze leest u op de website https://www.apeldoorn.nl/beleidsstukken-en-visies.


 

Geen afvalinzameling op feestdagen

Tijdens de kerstdagen op maandag 25 en dinsdag 26 december zamelt Circulus geen huishoudelijk afval in.

Kijk voor de vervangende inzameldagen in de Circulus-app of op de digitale afvalkalender op de website www.circulus.nl.

Het Recycleplein is op beide kerstdagen en op maandag 1 januari 2024 gesloten.


 

Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen vertraagd

De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen loopt vertraging op. Dat komt omdat er in de bouwfase en de gebruiksfase sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Daarom kan de geplande aanbesteding van 12 december 2023 niet van start.

Defensie is in gesprek met provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn over een oplossing. Ze hebben er vertrouwen in daar samen uit te komen. Hoe lang de vertraging duurt is moeilijk in te schatten. Defensie houdt rekening met minimaal een jaar. Dat is vervelend voor alle betrokkenen. Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf doen er alles aan om met alle betrokkenen de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen zo snel mogelijk te realiseren.


 

Een gezellige en veilige december

De feestmaand is aangebroken, voor veel mensen een reden het huis te versieren, binnen en buiten. De brandweer geeft tips om gezellig én veilig te genieten van schitterende lichtjes en kleurrijke kerstversiering.

Versiert u binnenkort uw huis? Met deze tips verkleint u het risico op brand.

  • Zet kaarsen op een stevige, niet-brandbare ondergrond
  • Zorg voor veilig gebruik van kerstversiering
  • Zorg ervoor dat u huisnummer goed zichtbaar is vanaf de straat
  • Gebruik één verlengsnoer per stopcontact en koppel geen verlengsnoeren aan elkaar
  • Gaat u oliebollen bakken? Voorkom oververhitting van de olie tijdens het bakken

Meer informatie
Lees meer over december brandveilige feestmaand op www.vnog.nl/veiligewarmewinter.


 

Decembermaand, gezellige maand

De maand december staat voor veel mensen gelijk aan gezelligheid. Ook voor mij. Bezoek aan familie, vrienden en bekenden. In huiselijke kring stilstaan bij de  symboliek van kerst, van oud en nieuw. Bij het goede van het leven.

En dat goede, daar hebben we in Nederland best veel van.

We leven in vrijheid, kunnen gaan en staan waar we willen. We mogen zeggen wat we vinden. En heel veel Nederlanders hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen en de dingen te doen die ze graag willen doen.

Ik weet maar al te goed: dat is niet voor iedereen zo.

Bestaanszekerheid is niet voor niets een actueel thema. En het is ook niet voor niets dat we in Apeldoorn met een team van Aanpakkers langs de deuren gaan. Om mensen met geldzorgen te helpen. Om hen de weg te wijzen naar alle mogelijkheden en regelingen die er zijn. Zodat ook zij hun kinderen kunnen laten sporten of een nieuwe jas kunnen geven. En in december iets extra’s kunnen doen.

En ook de oorlogen aan de randen van Europa maken duidelijk: fijne feestdagen zijn er echt niet voor iedereen dit jaar. Als ik dan zo tijdens die knusse decemberavonden bij het journaal alle ellende in de wereld langs zie komen, voelt dat wel eens ongemakkelijk. Je zult nu maar als soldaat in Oekraïne vechten. Of als vluchteling in een opvang bivakkeren. Of in Israël of Gaza wonen en niet weten wat er met je dierbaren is gebeurd. Of rouwen om gestorven familieleden en vrienden.

Alleen: dat ongemak helpt niet. Minder genieten van de gezelligheid ook niet.
We kunnen niet iedereen helpen. Maar iedereen kan wel iemand helpen. En dat is wat we proberen te doen. Dat is wat ik zie in Apeldoorn, elke dag weer. Vrijwilligers, buren, ondernemers: in Apeldoorn kijken mensen naar elkaar om. Dat is hartverwarmend, ook in gure tijden.

Ik wens u fijne kerstdagen, te midden van uw dierbaren. En alvast een heel goede jaarwisseling! (En wellicht zie ik u op een van onze aftelfeesten op 31 december?)

Ton Heerts