Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Meerjarenprogrammabegroting bekend

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) voor de periode 2024-2027 aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin staan voorstellen om te investeren op zowel sociaal als op fysiek vlak. Denk bijvoorbeeld aan extra geld voor de energietransitie en de bouw van nieuwe woningen. Daarnaast wordt voorgesteld om de gemeentelijke belasting met 3,6% te verhogen, wat gelijk is aan de huidige prijsstijgingen. Ten slotte wordt de hondenbelasting gehalveerd.

“In deze begroting investeren we breed in de Apeldoornse samenleving. We zetten bijvoorbeeld in op ruimte voor nieuwe bedrijven, zorgwoningen, veiligheid en de aanleg van een warmtenet in de wijk Kerschoten”, zegt Henk van den Berge, wethouder Financiën. “Daarnaast investeren we in preventie, in de jeugd van Apeldoorn en blijven we ons inzetten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Ook de uitrol van het actieplan armoede en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs krijgen onze aandacht.”

De raad geeft het definitieve oordeel
Met de voorgestelde MPB 2024-2027 zet het college van Burgemeester en Wethouders een koers uit die niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk verantwoord is. De raad bespreekt de begroting op donderdag 2 en donderdag 9 november.

Inspraak

Inwoners, instellingen en bedrijven hebben tot woensdag 1 november de kans om een officiële schriftelijke inspraakreactie op de voorstellen uit MPB 2024-2027 in te dienen. U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar: Gemeenteraad Apeldoorn t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Ook is het mogelijk om uw reactie te mailen naar: otgriffie@apeldoorn.nl. Onder vermelding van uw naam, adres en woonplaatsgegevens. De raadsfracties kunnen deze schriftelijke reacties betrekken bij het raadsdebat over de voorstellen in de MPB 2024-2027.


 

Apeldoorn heeft een nieuwe Stadsrapper

Foto: David Jagersma

Het Urban APD-festival dat 1 oktober op het Marktplein werd gehouden, bleek een groot succes. Jongeren kregen de kans om kennis te maken met de urban cultuur en verschillende activiteiten. Het hoogtepunt van het evenement was de verkiezing van de nieuwe stadsrapper van Apeldoorn. Rastabeats (Ryan Sangers) is met enthousiasme gekozen als de opvolger van Marcos (Marco Nimani).

 

 

Niet alleen de jury maar ook het publiek speelde een belangrijke rol in de verkiezing van de nieuwe Stadsrapper. Er werd namelijk gebruik gemaakt van een decibelmeter, waarbij luider gejuich en applaus de scores van de deelnemers verhoogden.

De stadsrapper is een ambassadeur voor de gemeente Apeldoorn en brengt actuele thema’s onder jongeren onder de aandacht. Ook verzorgt hij minimaal vier optredens per jaar in Apeldoorn en draagt hij bij aan de bekendheid van de Apeldoornse urbanscene.

Urban APD-festival
Het Urban APD-festival gaf jongeren de kans om kennis te maken met verschillende urban-activiteiten. Waaronder BMX, skaten op een pumptrack, longboarden, freerunnen en breakdancebattles.

 


 

Het Nationaal Warmtecongres op 12 oktober in Apeldoorn

Op 12 oktober is het Nationaal Warmtecongres in Apeldoorn. Hier komen alle partijen die werken aan de warmtetransitie elkaar tegen. Gemeente Apeldoorn zet grote stappen, zodat heel Apeldoorn in 2050 over is van aardgas naar duurzame warmte. Met 72.000 woningen en 9.200 gebouwen in stad en dorpen, is dat een grote opgave. Hier werkt de gemeente samen met partners aan.

Het thema van de zestiende editie van congres is ‘verbinden en samenwerken’. Dat sluit aan bij Apeldoornse aanpak voor de warmtetransitie. Per buurt bekijkt de gemeente welke soort duurzame warmte het beste past. Bij de buurtplannen draait het erom dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen.

Wethouder Danny Huizer opent het programma. Onderwerpen die dag zijn bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden in de financiering en cyberuitdagingen. Ook collega’s van gemeente Apeldoorn delen kennis en ervaringen, zoals over de rol en oprichting van het WarmteNetwerk Apeldoorn en hoe we in Apeldoorn onze beperkte duurzame bronnen het beste kunnen benutten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmtecongres: www.warmtecongres.nl/informatie/. Meer informatie over de overstap naar duurzame warmte leest u op www.energievanapeldoorn.nl.


Van de Burgemeester

Veilig

In onze stad werk ik dagelijks samen met politie en justitie aan Apeldoorn als veilige stad. En dat is ook hard nodig.

Want Apeldoorn is niet meer dat onschuldige dorpje op de Veluwe. Apeldoorn is een grote stad met alle bijbehorende problematiek van een grote stad. Over het algemeen is het hier nog steeds veilig, maar het is ook hard werken om dat zo te houden.

En soms heb je van die weken dat alles tegelijk gebeurt. Zo’n week was er onlangs.  Een vrouw die werd doodgestoken op straat, in het bijzijn van een meisje van drie jaar. Een ernstig zedenmisdrijf in een park, twee dagen later.

En dan heb je echt wel onrust in je stad. Dan kun je wel zeggen dat Apeldoorn over het algemeen een veilige stad is, maar dat landt dan niet echt. Dat begrijp  ik helemaal.

Het gevoel van veiligheid is op zo’n moment ernstig aangetast. Daarom ben ik na het verschrikkelijke steekincident ook gaan praten met mensen in de buurt. Een oor of een schouder bieden, luisteren. Want de cijfers nog laten zien dat er geen reden tot somberheid is in Apeldoorn. Maar veiligheid kun je niet alleen vatten in cijfers. Veiligheid heeft ook met beleving te maken. En dat is óók waar ik mee te maken heb, als burgemeester van deze stad. En dus is ook beleving van veiligheid iets waar we serieus rekening mee houden.

Het controleren op regels en handhaven bij overtreden daarvan hoort daarbij. Juist door te controleren op naleving van regels en wetten, kan het gevoel van veiligheid toenemen. Want hoe beter ze worden nageleefd, hoe veiliger het wordt.

Het is niet leuk, controleren en handhaven. Je wordt er ook niet altijd populair van. Maar ik weet voor wie we het doen. Voor u. Voor al onze inwoners. Voor al die mensen die gewoon willen wonen, werken en gelukkig zijn in een veilige stad. En zonder elkaar redden we het ook niet: je kunt nog zoveel wetten en regels hebben, samen moeten we het doen.

Ton Heerts


 

Wegwerk aan A1 tussen Barneveld en Apeldoorn-Zuid

Rijkswaterstaat werkt aan de snelweg A1 tussen knooppunt Barneveld en Apeldoorn-Zuid op 9, 11, 12 en 19 oktober. Hierdoor is de A1 op deze dagen in de avonden en nachten gespreid afgesloten.

Gaat u de weg op, houd dat rekening met een extra reistijd tot 30 minuten. Via omleidingsroutes wordt u omgeleid. De werkzaamheden bestaan uit het herstel en vervangen van asfalt en het aanbrengen van markering op het vernieuwde wegdek.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website www.rijkswaterstaat.nl.


 

Oproep aan alle vrijwilligers!

De gemeente Apeldoorn is trots op inwoners die zich belangeloos voor een ander of voor de stad inzetten. Bent of kent u een vrijwilliger? Op zaterdag 7 oktober wordt de vrijwilligerswaardering uitgereikt in Orpheus. Kom ook langs! Vooraf aanmelden is niet nodig.

De gemeente nodigt vrijwilligers uit om hun cadeautje in ontvangst te nemen. Dit kan zaterdag 7 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur in Orpheus. Tegelijkertijd is er ook een vrijwilligersmarkt aan de gang. Op deze markt staan verschillende organisaties en verenigingen. Zij vertellen bezoekers over de verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Komt u ook?

Meer informatie over vrijwilligerswerk in Apeldoorn vindt u op www.apeldoorn/vrijwilligers.