Stedendriehoek

Nieuwe welstandsnota gerichtnop gemak en inspiratie

APELDOORN = De nieuwe welstandsnota in Apeldoorn is digitaal en eigentijds. Met minder regels, en met meer inspiratie. In deze welstandsnota staat beschreven wat de kwaliteit is van Apeldoorn als geheel, en de straten en wijken in het bijzonder. Daarbij is per wijk aangegeven welke regels er gelden voor de ruimtelijke kwaliteit. Doordat de regels heel helder beschreven zijn, weet iedere inwoner vooraf waar zijn of haar bouwplan aan moet voldoen. Als een ingediend verzoek past binnen de regels van de welstand, kan de verbouwing snel starten.

Wethouder Nathan Stukker (zie foto): “Nog niet zo lang geleden begon elke verbouwing met een bezoek of verzoek aan de gemeente. Voor vrijwel iedere verbouwing was een bouwvergunning nodig, met een bijbehorend welstandsadvies. Dat is gelukkig allang niet meer zo. Inmiddels kunnen woningeigenaren meestal verbouwen zonder dat ze een vergunning nodig hebben. Toch is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe welstandsnota voor heel Apeldoorn. Want op de plekken waar een verbouwing invloed heeft op het straatbeeld, is er wel een welstandstoets nodig. Het doel van deze welstandsnota is het behouden van het eigen karakter van Apeldoorn.”
Maandag 21 november is er een inloopavond over de nieuwe welstandsnota. Donderdag 1 december staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad, die zich nog moet uitspreken over het voorstel.