Stedendriehoek

Nieuwe tijdelijke verkeerssituatie A50 bij knooppunt Beekbergen

Vrijdag 24 februari van 21.00 tot zaterdag 25 februari 08.30 uur wordt het verkeer op de A50 van Arnhem naar Zwolle ter hoogte van knooppunt Beekbergen over de parallelbaan geleid. Heijmans plaatst deze nacht verkeersmaatregelen op de hoofdrijbaan. Van zaterdag 25 februari tot donderdag 16 maart is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan afgesloten.

Het verkeer van Arnhem naar Zwolle wordt dan bij knooppunt Beekbergen over de rechterrijstrook en de vluchtstrook geleid en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. De verwachte hinder is beperkt.

Bouwen pijlers viaduct
Zaterdag 25 februari start de aannemer met de bouw van de pijler in de middenberm voor het nieuwe viaduct in knooppunt Beekbergen. Het werk aan de middenpijler is woensdag 15 maart gereed. Daarna begint de aannemer met het bouwen van de pijler tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Vanaf donderdag 16 maart om 05.00 uur zijn beide rijstroken weer beschikbaar voor het verkeer. De snelheidsbeperking van 70 km/uur wordt dan weer verhoogd naar 90 km/uur. Deze snelheidsbeperking blijft van kracht tot woensdag 5 april 2017.

Aanpassingen knooppunt Beekbergen
In het knooppunt Beekbergen wordt de verbindingslus van Deventer naar Arnhem vervangen door een nieuwe verbindingsweg met viaduct. Tussen de aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen wordt aan beide zijden van de A1 een extra rijstrook gemaakt. Met deze maatregelen wordt meer ruimte gecreëerd voor in- en uitvoegend verkeer, waardoor veiligheid en doorstroming verbeteren. Het werk aan dit gedeelte van de A1 is eind 2017 klaar.

Uitbreiding A1 Oost
De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en de aanpassingen van knooppunt Beekbergen zorgen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid van het gebied. Naast de aanpassingen op dit traject werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Regio Stedendriehoek aan een meer structurele verbetering van de bereikbaarheid van deze regio. Tot 2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verder verbreed. Meer informatie hierover is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl.