Stedendriehoek

Nieuwe overeenkomst Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

APELDOORN – Na een intensief aanbestedingsproces zijn er tien zorgorganisaties geselecteerd voor het aanbieden van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de regio Oost-Veluwe. Riwis Zorg & Welzijn kwam als beste uit het selectieproces. Dat betekent dat Riwis ook de komende jaren Beschermd Wonen en Beschermd Thuis blijft aanbieden in deze regio. Onlangs was de feestelijke ondertekening door alle geselecteerde zorgorganisaties en de regiogemeenten. 

De komende jaren wordt in deze regio gewerkt aan de beweging van ‘beschermd wonen naar beschermd thuis’. Dat betekent dat mensen vaker zelfstandig gaan wonen in de wijk en daar woonbegeleiding krijgen in plaats van dat ze bij een instelling gaan wonen. Om deze beweging mogelijk te maken wil de regio met minder zorgaanbieders werken, zodat de samenwerking tussen deze partners en de gemeenten beter kan worden vormgegeven.

Wethouder Anja Prins, die namens de regiogemeenten de ondertekening voor haar rekening nam: “In deze regio leven we fijn met elkaar samen en kijken we naar elkaar om. Belangrijk is daarin dat we de zorg en begeleiding van mensen die dat nodig hebben ook goed met elkaar organiseren. Een van de doelen van deze aanbesteding is om met minder partners meer grip te krijgen op de kwaliteit van de zorg en begeleiding in onze regio. Zo kunnen we de relaties en de samenwerking versterken. Daarnaast vinden de gemeenten het belangrijk om ook met zorgpartners te werken die helpen om de beweging te maken van beschermd wonen naar beschermd thuis. Ik ben blij met de uitkomsten van deze aanbesteding en zie uit naar de samenwerking.”

Joost Harkink, bestuurder van Riwis Zorg & Welzijn, is blij met de nieuwe overeenkomst: “Voor cliënten is het belangrijk om zorg en begeleiding te krijgen van een stabiele organisatie die hen helpt om te werken aan herstel. Riwis Zorg & Welzijn is al jarenlang de vaste partner in de gemeente Apeldoorn. Ik ben dan ook blij dat we als beste uit de selectieprocedure zijn gekomen. Met onze kennis van de problematiek en onze goed opgeleide begeleiders bieden we al meer dan vijftien jaar beschermd en begeleid wonen aan in Apeldoorn. Ik ben trots op het vertrouwen dat we weer krijgen van de gemeente Apeldoorn om hier ook de komende jaren mee door te gaan.”