Stedendriehoek

Nieuwe onderwijsvormen winnen aan populariteit

Als jouw kinderen oud genoeg zijn om naar de basisschool te mogen, stuur je ze waarschijnlijk naar een school in de buurt. Dit was altijd vanzelfsprekend en veel mensen doen dit nog steeds. Toch zijn er door de jaren heen ook steeds meer nieuwe onderwijsvormen ontstaan, zoals thuisonderwijs en staatsvrij onderwijs. We zien dat de populariteit van dergelijke vormen van onderwijs aan populariteit wint.

Waarom kiezen mensen voor andere onderwijsvormen?
Veel mensen sturen hun kind(eren) nog steeds naar de basisschool in de buurt. Als dit jou en jouw kind(eren) bevalt, zie je waarschijnlijk niet in waarom je over zou stappen naar een andere vorm van onderwijs. Waarom thuisonderwijs en staatsvrij onderwijs dan toch aan populariteit winnen? Omdat er bij veel mensen behoefte is aan een nieuwe vorm van onderwijs. Zo zijn er mensen die vinden dat de lesmethodes op de reguliere basisscholen achterhaald zijn. Op een kleinschalige staatsvrije school wordt op een ander manier lesgegeven en steeds meer ouders denken dat dit beter is voor hun kind.

Voordelen van staatsvrij onderwijs
Op reguliere basisscholen wordt vaak onderwijs aangeboden via een specifieke methode en aan een grote groep leerlingen tegelijkertijd. Daarbij komt dat kinderen in korte tijd klaar worden gestoomd voor de volgende stap(pen) in hun leven. Bij een staatsvrije school is dit niet het geval. De groepen zijn hier klein en de nadruk ligt hier voornamelijk op het kind en minder op het onderwijs. Uiteraard wordt kinderen op een staatsvrije school het nodige bijgebracht, maar dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen (weer) met plezier naar school gaan.

Kleven er ook nadelen aan?
Uiteraard zijn de nieuwe onderwijsvormen niet alleen maar voordelig. Zo hangt er bijvoorbeeld een fors prijskaartje aan staatsvrij onderwijs. Een staatsvrije school krijgt meestal geen subsidie van de overheid. Dit maakt het een stuk duurder om jouw kind naar zo’n school te sturen. Je betaalt er al snel een paar duizend euro per kind per jaar. Vind je dit te duur? Dan neig je mogelijk toch naar thuisonderwijs. Dit is misschien goedkoper dan staatsvrij onderwijs, maar je moet er zelf veel tijd en moeite in steken. Je moet er zelf immers op toezien dat jouw kinderen lessen volgen en opdrachten uitvoeren.