Stedendriehoek

Nieuwe dijkgraaf waterschap geïnstalleerd

Marijn Ornstein is vrijdag geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe door de Gelderse Commissaris van de Koning, John Berends. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur in het provinciehuis in Arnhem. Marijn Ornstein is benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.

Frans ter Maten, loco-dijkgraaf, droeg de voorzittershamer over aan Marijn Ornstein met de woorden: “Ons waterschap is met de BOVI 2050 een reis begonnen met als bestemming een klimaatrobuust en klimaatbestendig Nederland in 2050. Op die weg daar naar toe werken we samen met onze inwoners aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Beweging met als motto: ‘bestemming volgt klimaat’.”

Marijn Ornstein tijdens de installatie: “We zijn verplicht aan toekomstige generaties om met oplossingen te komen voor het klimaatprobleem. Water, en daarmee het waterschap, speelt daarin een onmiskenbare sleutelrol. Daarom moet water verweven zijn in ieder plan dat raakt aan ruimtelijke ordening. Daar ligt een belangrijke taak voor het waterschap. Het is mijn overtuiging dat Waterschap Vallei en Veluwe – door zijn innovatiekracht – toonaangevend is bij het oplossen van klimaatgerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Ik kijk er dan ook erg naar uit om dit waterschap de toekomst in te leiden, voor huidige en toekomstige generaties.”

Jeugdbestuurder geeft boodschap mee

Na de beëdiging namen ook Eric Baron Mackay, voorzitter van de vertrouwenscommissie, Gerard van den Brandhof, namens het algemeen bestuur en Wilhelmine Rambonnet, jeugdbestuurder bij Waterschap Vallei en Veluwe het woord. Wilhelmine Rambonnet gaf de net geïnstalleerde dijkgraaf een boodschap mee: “Ik zou de dijkgraaf willen vragen om jongeren vaker een rol te geven om inwoners meer waterbewust te maken. Als je jongeren bereikt, beïnvloeden zij meteen andere jongeren in hun omgeving, en ook hun ouders.” In reactie hierop vroeg Marijn Ornstein of Wilhelmine Rambonnet haar persoonlijke adviseur wil zijn op dit vraagstuk.

Waterschap Vallei en Veluwe

Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op, die in december afscheid nam als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe beslaat 245.644 hectare, met een totale omtrek van 273 kilometer. Er wonen 1,1 miljoen inwoners in het gebied. De primaire en regionale keringen van het waterschap hebben in totaal een lengte van 249,6 kilometer.