Stedendriehoek

Nieuw zonnepark

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn ondertekende vorige week samen met Over Morgen en Encon de overeenkomst voor de realisatie van een zonnepark in Apeldoorn. Langs de A50 bij de wijk Zuidbroek op een terrein van 4,5 hectare worden ongeveer 11.000 zonnepanelen geplaatst. Dit is voldoende om meer dan 800 huishoudens van groene stroom te voorzien. De gemeente verpacht de grond aan Over Morgen en Encon, die op hun beurt het zonnepark ontwikkelen.

Het zonnepark zal meer zijn dan alleen een plek waar groene energie uit zon wordt opgewekt. Op het terrein zal uitleg worden gegeven over de energieopwekking en worden schapen en bijen gehouden. Ook krijgen inwoners van Apeldoorn de gelegenheid om te participeren in deze ontwikkeling. “Apeldoorn heeft ambitieuze duurzame doelstellingen. Op termijn wil Apeldoorn energieneutraal zijn. Dit initiatief juichen we daarom enorm toe”, aldus wethouder Mark Sandmann. “Daarnaast is het fantastisch dat grond die vooralsnog geen bestemming had, nu op deze manier duurzaam wordt ingezet. Het park gaat ook de mogelijkheid bieden voor bewoners om hun eigen energie op te wekken.”

Encon, ingenieursbureau voor duurzame energie, en adviesbureau Over Morgen sloegen de handen ineen voor de realisatie van dit park. “Naast onze advieswerkzaamheden gaan we nu ook zelf duurzaam ontwikkelen. Practice what you preach!” zegt Erik Tissingh van Over Morgen. Ad Verbaas van Encon: “We ontwikkelen dit zonnepark risicodragend, omdat we ervan overtuigd zijn dat het kan en de plicht voelen om ook zelf bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.”

De benodigde SDE-subsidie wordt aangevraagd en indien deze is toegekend, zal naar verwachting eind 2017 worden gestart met de bouw van het zonnepark. Begin 2018 start hier de productie van duurzame energie.