Stedendriehoek

Nieuw beleid voor verminderen restafval

APELDOORN – Inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren bewezen dat zij uitstekende afvalscheiders zijn. Mede door de inzameling van plastic afval is de totale hoeveelheid restafval aanzienlijk afgenomen. Om deze ontwikkeling voort te zetten, komt er een nieuw afvalbeleid dat zich richt op het verder terugbrengen van de hoeveelheid restafval.

Met het nieuwe recycleplan wordt voldaan aan de toegenomen vraag naar scheidings-en recyclingmogelijkheden. Het doel van het recycleplan is om in 2020 slechts 80 kilo restafval per persoon aan te bieden. Om dit te bereiken wil Apeldoorn meer mogelijkheden aanbieden om afval te scheiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het omgekeerd inzamelen van afval. Dit betekent dat de grijze container een oranje deksel krijgt en gebruikt wordt voor plastic, metaal en drankverpakkingen. De minimale hoeveelheid overgebleven restafval kan men, net als glas, inleveren bij ondergrondse containers. Dit zullen bestaande, maar ook nieuwe ondergrondse containers zijn.

Wethouder Mark Sandmann legt uit: “Met dit nieuwe recycleplan willen we het voor mensen makkelijker maken om afval te scheiden. Wij spreken hiermee de ambitie uit om restafval tot het minimum te beperken. Het plan past daarnaast goed binnen de duurzaamheidsambitie van de gemeente Apeldoorn.”

Inwoners van Apeldoorn mogen hun mening geven over de nieuwe plannen. Dit is mogelijk via de website www.recycleservice.apeldoorn.nl. Men kan gebruik maken van de formele inspraakroute of een reactie achterlaten op de website. Sandmann: “Apeldoorners zijn betrokken bij milieu, duurzaamheid en afvalbeleid. Daarom roepen we iedereen op om via de website zijn of haar mening te geven over het recycleplan. Zo zijn we klaar voor de toekomst en geven we samen invulling aan een nieuw afvalbeleid.”