Stedendriehoek

Netwerken en verbindennin project Kerk 2025

door Mandy Hendriks

n

STEDENDRIEHOEK – De Protestantse Kerk is volop aan het reorganiseren. “Er ligt te veel aandacht op de kerkstructuur en te weinig focus op het geloof”, meent persvoorlichter van de Protestantse Kerk Marloes Nouwens-Keller. Met het project Kerk 2025 hoopt zij dat deze aandacht wordt verlegd. “We willen een lichtere structuur, die meer van deze tijd is.”

Anno 2017 heeft het geloof een andere betekenis gekregen. “Aan de ene kant gaan er minder mensen naar de kerk, maar aan de andere kant hebben wij nog steeds 2 miljoen leden”, vertelt Nouwens-Keller. “Dat is veel voor een vereniging.” Door nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld het inzetten van pioniers, probeert de kerk steeds meer niet-gelovigen aan te trekken. “Er zijn genoeg mensen die bezig zijn met zingeving. Met hen zoeken we verbondenheid. Wij hebben op dit moment 10.000 nieuwe belangstellenden.”

 

Pioniers
Een pionier binnen de Protestantse Kerk is iemand die bijdraagt aan het ontstaan van een pioniersplek. Dit is een vernieuwende vorm van kerk-zijn, die aansluit bij de veranderende cultuur. Het is allereerst gericht op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Pioniers werken aan het ontstaan van een nieuwe geloofsgemeenschap. Deze kan plaatselijk of regionaal zijn. Iedere geloofsgemeenschap heeft een eigen takenpakket, dat momenteel erg belastend is. “De structuur van de Protestantse Kerk is nu zo dat er veel mensen nodig zijn voor bestuurlijke functies”, legt Nouwens uit. “Wij willen dat de lasten die zij dragen, verlicht worden.” Dit willen ze onder andere bereiken door de 75 huidige regio’s te verminderen naar elf, zodat er ook minder mensen nodig zijn om deze regio’s te besturen.

“We leven in een netwerksamenleving”, vertelt Nouwens-Keller. Dit wordt gekenmerkt door de centrale rol van sociale netwerken. “De kerk probeert daarbij aan te sluiten, door niet onmiddellijk in lidmaatschappen te denken, maar meer in netwerken en verbinden.” Het belangrijkste doel is dat het geloof weer de hoofdrol gaat spelen en niet de randzaken. Het doel voor 2017 is het tegen het licht houden van de huidige kerkorde, het wetboek van de kerk. “Er zullen een hoop regels geschrapt moeten worden”, meent Nouwens-Keller. Er zal streng gekeken worden naar de noodzaak van bepaalde regels.

 

‘Geloven doe je in de kerk?’

Wat betreft de Maand van de Spiritualiteit is de campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’ gelanceerd. “De kerk is er niet alleen om te geloven”, vertelt Nouwens-Keller. “Je mag ook naar de kerk komen voor de gezellige sfeer, om er troost te vinden of rust. ‘Geloven doe je in de kerk?’ bevat daarom een vraagteken.” De kerk is niet alleen een plek voor gelovigen. “Dat beeld blijken mensen te hebben en dat willen we veranderen. Iedereen is welkom in de kerk. Gelovig of niet-gelovig.”