Stedendriehoek

N345 Rondweg De Hoven/Zutphen is geopend voor verkeer

Op donderdag 22 december 2022 was om 17.00 uur de nieuwe rondweg De Hoven officieel geopend voor verkeer. Vanaf dat moment kunnen auto’s, motoren en vrachtwagens gebruik maken van deze nieuwe weg.

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De huidige N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Door de komst van de nieuwe rondweg verbetert zowel de leefbaarheid in De Hoven, de doorstroming op de N345 als de regionale bereikbaarheid. Na de in gebruik name van de rondweg, past gemeente Zutphen de bestaande weg door De Hoven aan naar een 30-km weg. Zowel de aanleg van de rondweg als de herinrichting van de bestaande weg zorgen er voordat De Hoven niet meer wordt belast met doorgaand (vracht)verkeer.

Over de nieuwe rondweg
• De rondweg is zo’n 2200 meter lang en ligt ten westen van De Hoven
• Verkeer kan er vanuit twee kanten op, namelijk vanaf de N345/Weg naar Voorst tussen Empe en Zutphen en vanaf de N345/Wapsumsestraat tussen Brummen en Zutphen.
• De rondweg bestaat uit twee rijstroken van ieder 4,5 meter breed. De rijstroken worden gescheiden door een groene middenberm met een breedte van ongeveer 4 meter.
• De maximumsnelheid bedraagt 80 km/u en er geldt een verbod voor langzaam verkeer (bromfiets/fiets- en landbouwverkeer).
• Fietsers kunnen de rondweg op verschillende plekken kruisen, namelijk via het fietspad bij de rotonde Weg Naar Voorst/Tondensestraat, via de fiets- en voetgangerstunnel bij de Baankstraat en via het fietspad onder de rotonde bij de Kanonsdijk.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem contact op met het Provincieloket via 026 359 99 99 of bezoek onze website www.gelderland.nl/N345-dehoven.