Stedendriehoek

Minister De Jonge wil aansluiting van de brancheverenigingen van uitzenders bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag  

Ministers Hugo de Jonge (BZK) en Karin van Gennip (SZW) stellen dat de brancheverenigingen van de uitzenders en die van detacheerders en dienstverleners zich aansluiten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM). Om dat te bevorderen verzoekt De Jonge de Code VM om hierover met de betreffende branches in gesprek te gaan. Voorzitter Geert van de Laar antwoord namens de Code VM positief op dit verzoek: “Wij gaan de betreffende brancheverenigingen actief benaderen.”

 

In een Kamerbrief van 17 juni geeft (demissionair) minister Hugo de Jonge, mede namens zijn collega Karin van Gennip, aan welke acties en maatregelen de Rijksoverheid neemt naar aanleiding van een onderzoek dat antwoord geeft op de vraag of het Rijk haar rol als opdrachtgever van inhuur van externe arbeidskrachten correct invult. In het bijzonder daar waar het gaat om het naleven van wettelijke bepalingen rond gelijke beloning van die externe arbeidskrachten. Uit het onderzoek bleek dat ‘niet in alle onderzochte gevallen met zekerheid was vast te stellen’ dat er sprake was van juiste beloning en dat er ‘negatieve afwijkingen waren’.

 

Inhuur Rijksoverheid en de Waadi

De overheid huurt fors in: maar liefst 14,2% van de totale loonsom van het Rijk. In de afgelopen 5 jaar is dit bijna verdubbeld. Dit inhuren valt onder de Waadi: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Die inhuur dient volgens de Waadi op een correcte wijze te gebeuren: ingehuurde arbeidskrachten hebben in principe recht op gelijke beloning ten opzichte van ‘eigen’ medewerkers als zij onder leiding en toezicht van de opdrachtgever staan. Zij dienen behandeld te worden zoals je eigen medewerkers behandelt.

 

Voorgestelde verbeteringen

De minister stelt uiteraard verbeteringen voor: door o.a. een handreiking op te stellen die rijksbrede werking kent, door de Auditdienst van het Rijk meer periodiek onderzoek uit te laten voeren én door ‘te onderzoeken in hoeverre de inhuur, detachering en professionele dienstenbranches (zoals de ABU, de NBBU, de PZO) zich kunnen aansluiten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code VM pakt deze oproep op en zal actief de betreffende brancheverenigingen gaan benaderen.