Stedendriehoek

‘Met meer water hittestress tegengaan’

APELDOORN – De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart. Voor het waterschap Vallei en Veluwe is de fractie van Water Natuurlijk, Lijst 4, de partij die ‘het groene geluid’ laat horen.

Namens de fractie zijn Hans de Goede (nummer vier op de lijst) en Theo van Es (8) aangeschoven voor een goed gesprek. Van Es is nu al Lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe. “Water Natuurlijk is de waterschapspartij die zich niet alleen inzet voor veilig, voldoende en schoon water, maar ook voor klimaatadaptatie, schone energie, biodiversiteit en tarieven naar draagkracht. Dat doen we ook bij u in de buurt, in het waterschap Vallei en Veluwe. De Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe hebben een uniek watersysteem van beken die afstromen naar Rijn, IJssel en Eem. Die beken vallen als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker droog. Maar ook wateronttrekking door industrie, landbouw en drinkwaterbedrijven vormen een grote bedreiging voor natuur en landschap van het zo karakteristiek watersysteem van Vallei en Veluwe. In onze dorpen en steden kunnen we met meer water en groen beter hevige regenval opvangen en hittestress tegengaan”, vatten beide heren in het kort het partijprogramma samen.

Oudste bestuurslaag

Hans de Goede gooit er op zijn beurt nog een prachtige oneliner in: “God heeft de wereld geschapen, maar de Nederlanders schiepen Nederland.” Uiteraard doelt hij hiermee op de inpoldering van grote delen van ons land. “De verkiezingen voor het waterschap trekken helaas altijd relatief weinig stemmers, maar wat veel mensen niet weten is dat de  waterschappen al liefst achthonderd jaar actief zijn als zelfstandige bestuurslaag. Ze zijn daarmee veel ouder dan het Rijk en de provincies. Zonder het waterschap had bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland helemaal niet bestaan.”

Hans was tijdens zijn werkzame leven milieukundige, Theo is ecoloog en eveneens milieukundige. “Bovendien ben ik een enthousiast sportduiker. Het water speelt dus in alles een belangrijke rol in mijn leven.” En wat ze zien hoe er in Nederland wordt omgesprongen met het drinkwater en de natuurbescherming, baart hen zorgen: “Je verwacht het misschien niet, maar wij zijn in Europa één van de vieste jongetjes van de klas. We staan ergens geklasseerd tussen landen als Malta, Cyprus en Albanië, met al die microplastics en medicijnresten in het afvalwater.”

Klimaatdoelen

Als het aan Water Natuurlijk ligt, zouden we in 2040 of 2050 uit de rivier moeten kunnen drinken. “Het is belangrijk dat we de goede keuzes maken om de klimaatdoelen te halen. Dat betekent: strengere maatregelen opleggen aan bedrijven die het water vervuilen met lozingen.” En wat betreft de grote droogtes die ons land de afgelopen jaren, vooral in de zomermaanden, teisterden, zijn De Goede en Van Es duidelijk. “Experts zagen die al in 1980 aankomen, maar er is niet naar hen geluisterd. Door de daling van het waterpeil verzakken huizen en andere ellende.”

Overigens gaat de Gemeente Apeldoorn prima met het water om, vinden beide mannen. “Het Waterplan van 2005, met als doel wateroverlast in de stad te voorkomen, wordt uitstekend nageleefd. Het afkoppelen van regenwater gebeurt al lang op grote schaal. Het is van het allergrootste belang dat ook elders in ons land toekomstgericht en in het algemeen belang wordt gehandeld. Water Natuurlijk zal zich daar ook de komende jaren voor blijven inzetten. Onze partij is landelijk in de waterschappen de grootste in Nederland en dat willen we ook na 15 maart graag zo houden.”