Stedendriehoek

‘Met drie belangrijke thema’s de verkiezingen in’

Jan Dirk van der Borg nieuwe lijsttrekker CDA Apeldoorn

Wethouder Nathan Stukker heeft het partijbestuur eerder dit jaar laten weten niet meer beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap voor het CDA Apeldoorn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt opgevolgd door Jan Dirk van der Borg (38).

Partijvoorzitter Wolter Brands vertelt: “Jan Dirk heeft in de afgelopen twaalf jaar getoond onze partij, vanuit grote betrokkenheid, te vertegenwoordigen naar onze burgers. Hij heeft ons programma een herkenbaar en eigen profiel gegeven. Hij beschikt over een breed netwerk binnen het CDA, provinciaal en landelijk, is professioneel in zijn optreden, met gedegen kennis van zaken, zorgvuldig en kritisch in het debat. In de fractie, maar ook richting het bestuur en andere fracties in de raad, heeft hij getoond een teamplayer te zijn. Jan Dirk is in staat te reflecteren op zijn eigen functioneren en dat van de ander.”

Op de algemene ledenvergadering zijn tevens vijf nieuwe bestuursleden benoemd: Wolter Brands (voorzitter) en de leden Alieke Evers, Clariska van Hoek, Robert Huls en Mink Jaap Ypma.

Grote eer en opdracht
Van der Borg is natuurlijk gevleid door de mooie woorden van de partijvoorzitter. “Ik beschouw dit lijsttrekkerschap als een grote eer, ben er ook dankbaar voor, maar zie het zeker ook als een opdracht, een grote verantwoordelijkheid. Ik heb me altijd ingezet voor een stabiele raadsfractie en zal dat ook blijven doen, zodat het college kan floreren.”

De kersverse lijsttrekker van de christen-democraten ziet hoopvolle ontwikkelingen binnen Apeldoorn in gang gezet, na de tien crisisjaren van de gemeente in financieel opzicht. “Daarvoor wil ik complimenten maken aan het college en de coalitiepartijen. We durven als gemeentebestuur in Apeldoorn weer te dromen, tonen lef. We willen als Apeldoorn graag die gezinsstad zijn, met meer woningen voor ook de nieuwe inwoners. Daarom ben ik blij met de ontwikkelingsgebieden kanaalzone en spoorzone. Wel ben ik van mening dat we iets ambitieuzer mogen zijn in stedenbouwkundige projecten, zowel in esthetisch opzicht als de ambitie van wonen in het groen.”

Strijd om ruimte
Vraag een gemiddelde Apeldoorner wat er nodig is de komende jaren, en je zult bijna zonder uitzondering horen: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Van der Borg knikt: “Het thema van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar is niet voor niets ‘Strijd om ruimte’. Woningen bouwen is nodig, maar we moeten ook zuinig zijn op de natuur in Apeldoorn en op de Veluwe. Dus ja, we moeten voldoen aan de woningbehoefte, maar wel graag met enige ratio. Het is belangrijk dat we onszelf altijd de vraag stellen: wat is de waarde van Apeldoorn? En die waarde zit ook in het groen, dus moet je niet alle ruimte willen opofferen.”

Dienstbare overheid
Een ander belangrijk thema voor Van der Borg is de zogenoemde dienstbare overheid. “Ik zie nog altijd een fikse afstand tussen de gemeente en de inwoners en mijn doel is om die te verkleinen. Daarvoor moet je het gesprek aangaan met inwoners. En als zij niet naar het Stadhuis op het Marktplein komen, dan ga je naar hen toe, de wijken en buurten in. Sowieso is het nodig om de inwoners ook via digitale middelen meer bij gemeentezaken te betrekken. De maatregelen die je als gemeentebestuur neemt, maken je niet altijd even populair, en dat lees je dan ook terug op sociale media en in de mail. Maar ga je vervolgens een persoonlijk gesprek aan met iemand die gemopperd heeft, loopt het in 80 tot 90 procent van de gevallen naar tevredenheid af. Ook daarom is die sociale ontmoeting van enorm belang.”

Sociaal domein
Het derde grote thema voor het CDA richting de gemeenteraadsverkiezingen is het sociaal domein, al vele jaren een heikel punt binnen de gemeente Apeldoorn met de chronische financiële tekorten op dit vlak. “Er is veel eenzaamheid in Apeldoorn, ook onder jongeren. Er komen steeds meer daklozen bij, we hebben problemen in de jeugdzorg, problemen met de financiering van de Wmo, er is grote schuldproblematiek. De tegenstellingen in sociaal opzicht zijn bovendien tijdens de coronacrisis alleen maar verder toegenomen. En dan raak je meteen, naar mijn mening, dé kerntaak van een politicus: de scheidslijnen binnen de maatschappij proberen te verkleinen. En met die opdracht ga ik ook nu als lijsttrekker voortvarend verder…”