Stedendriehoek

Meer jongeren in de WW

Door de coronacrisis stegen de WW-uitkeringen het afgelopen jaar in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. Die toename was kleiner dan landelijk, onder andere door de sterke aanwezigheid van de zorg in de regio’s. De stijging was het grootst bij jongeren. Zij werden hard geraakt, doordat ze vaak met flexibele contracten werken in de horeca en detailhandel non-food.

Eind december 2020 verstrekte UWV 9.109 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 2,9% (+257 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke toename van 3,4%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging in 2020 is 18,1%, oftewel 1.394 uitkeringen. Deze toename is eveneens kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+27,8%). Dit komt onder andere door de sterke aanwezigheid van de zorg in de regio. De WW-uitkeringen uit deze sector daalden in 2020.

De coronacrisis had in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen liep in de eerste periode van de crisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Hierdoor zijn veel (vaste) werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn. Toch stegen de uitkeringen wel; eind 2020 verstrekte UWV gemiddeld 18% meer WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dan eind 2019.

Die toename is groter bij de jongere leeftijden: bij jongeren tot 27 jaar was de toename maar liefst 66% op jaarbasis. Zij werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat jongeren vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food. Bij de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 23% een stuk kleiner. De WW-uitkeringen namen met 6% het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt, kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.