Stedendriehoek

Meer brandmeldingen door corona

Het aantal brandmeldingen is in 2020 met 25 procent gestegen. Waar er normaal gesproken ongeveer 440 meldingen bij de brandweer binnenkomen, ligt dit aantal in 2020 op gemiddeld 550 meldingen per maand. De coronacrisis lijkt indirect de oorzaak te zijn van deze enorme toename.

Haardvuur oorzaak nummer één
Vanwege het coronavirus zijn we massaal thuis aan het werk. Ook onze vrije tijd besteden we vooral binnenshuis. Dat komt omdat de minister-president heeft aangeraden om zo veel mogelijk thuis te blijven. De meeste branden ontstaan door menselijk handelen. Uit een onderzoek van de brandweer blijkt dat de meeste branden ontstaan door stoken (haardvuur). Dit is met 38 procent de nummer één oorzaak van woningbranden. Ook op Eerste Kerstdag moest de brandweer een aantal keer uitrukken voor schoorsteenbranden in de regio. Zo waren er branden in onder andere Apeldoorn, Ugchelen en Epse. Ook ontstaan er veel branden door oververhitte apparaten en klussen. Vanwege het coronavirus moeten we een andere invulling geven aan onze vrije tijd. Veel mensen besteden deze vrije tijd aan klussen in of rondom de woning. Er zijn dit jaar veel berichten binnengekomen over woningbranden die veroorzaakt zijn doordat mensen zelf in huis aan de slag zijn gegaan.

Brand en de verzekering
Brandschade moet gemeld worden bij de woonverzekeraar. Deze verzekering vergoedt de volgende schades: brandschade, blusschade, rookschade, roetschade, smelt- en schroeischade, doorbranden van apparatuur en schade door ontploffing. Een woonverzekering bestaat meestal uit de inboedel- en opstalverzekering. Een inboedelverzekering dekt schade aan de inboedel, bijvoorbeeld meubels, laminaat, kleding en elektronica. Met een opstalverzekering is de bewoner verzekerd voor schade aan de opstallen. Onder de opstal van de woning valt het dak, de muren en de schuur. Het is het makkelijkst om de inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Zo ontstaat er geen onduidelijkheid over bij welke verzekeraar welke schade gemeld moet worden. Het is wettelijk niet verplicht om een verzekering voor brandschade af te sluiten. Toch is dit wel verstandig, omdat de schade soms in de duizenden euro’s kan oplopen. Zonder verzekering moet de woningeigenaar deze kosten zelf betalen.

Schade melden
Als er sprake is van schade, dan moet de gedupeerde dit zo snel mogelijk bij de verzekeraar melden. Het is heel belangrijk dat de schade niet door de verzekerde wordt hersteld. Vaak wil de schade-expert de schade zelf zien. Eventueel kunnen de bewoners wel foto’s maken van de schade. Deze foto’s kunnen als bewijsmateriaal dienen. Als het om een grote brand gaat waar de brandweer ook bij betrokken is geweest, dan hoeft de woningeigenaar de schade meestal niet zelf te melden bij de verzekering. De brandweer wijst namelijk een salvage-coördinator aan. Deze persoon vangt de gedupeerden op, zorgt voor opvang en meldt de schade gelijk bij de verzekering.