Stedendriehoek

Marktstroom vindt zijn weg door het centrum van Apeldoorn

De Marktstroom loopt sinds vrijdag door het centrum van Apeldoorn. Met deze waterloop van de Deventerstraat tot aan de Beekstraat is het laatste onderdeel van de Klimaatstraat af. Samen met ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en subsidies van provincie, het ministerie en het waterschap is deze unieke Klimaatstraat ontstaan.

Deze Klimaatstraat is ontwikkeld, omdat de uitdagingen die het klimaat geeft groot zijn. Het wordt langere periodes heter en droger. Op andere momenten valt er juist meer regen in korte tijd, waardoor water niet goed weg kan stromen. De verscheidenheid en aantallen insecten en vogels nemen wereldwijd af. Dus ook in Apeldoorn is naar manieren gezocht om zich aan te passen aan het veranderende klimaat, vanuit de wens dat die verscheidenheid aan insecten en vogels weer toeneemt. In de Klimaatstraat gebeurt dit door meer beplanting en water toe te voegen.

Ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en de gemeente hebben zich daar de afgelopen drie jaar hard voor gemaakt. Subsidies van de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Waterschap Vallei en Veluwe maakten dit mogelijk. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen: “Deze Klimaatstraat in de binnenstad van Apeldoorn is een prachtig voorbeeld van een klimaatadaptatiemaatregel die ook bijdraagt aan een betere leefomgeving. Goed ook dat de effectiviteit ervan wordt gemonitord, zodat we daarvan kunnen leren.”

Veilig spelen

Het meest in het oog springende element van de Klimaatstraat is de Marktstroom. Deze waterloop stroomt vanaf IJssalon Claudio’s aan de Deventerstraat tot aan de Marktstraat/Beekstraat. Hier stroomt het overtollige grondwater dat bij de parkeergarage onder het Marktplein weggepompt wordt om deze droog te houden. Het wordt aangevuld met opgevangen regenwater. Kinderen kunnen daardoor veilig in het water spelen.

Naast de Marktstroom is dit stuk van de stad verrijkt met meer planten, bomen en struiken. Historische gevels zijn hersteld en regenpijpen zijn afgekoppeld, zodat regenwater meteen opgenomen wordt in de grond. Verder zijn de Markthof, een parkje met nectarrijke bloemen, en de Grifthof aangelegd. De Grifthof is een uniek hofje, waar de laatste ontbrekende schakel van de Grift is aangelegd. Het water uit de Marktstroom stroomt regelmatig in de Grifthof met een overloop naar de beek. In de Marktstroom ziet men tekeningen van de Beekprik, een zeldzaam visje dat zwemt in diezelfde Grift. Daarnaast is er de cisterne, een ondergrondse opslag voor 200.000 liter regenwater, dat gebruikt kan worden om beplanting in droge tijden water te geven. Sensoren meten daarbij in het gebied wat het effect is van het groen en het water in de straten.

Op weg naar het Stadspark

De Klimaatstraat laat zien dat je op kleinschalig niveau uitdagingen aan kunt gaan en omzetten in kansen. Zo wordt nu bijvoorbeeld gemeten via sensoren in de straat of het aanplanten van groen daadwerkelijk effect heeft op de temperatuur in de straat. Wethouder Maarten van Vierssen: “De gemeente Apeldoorn gelooft sterk in deze aanpak, omdat hier innovatie en samenwerking op basis van wetenschappelijke modellen centraal staan. Door de focus op innovatie, zowel in techniek als in samenwerken, is er volop ruimte voor ontdekken en testen. Zo zien we nu in het klein wat we in het groot moeten doen. Dat is van belang, omdat we het Stadspark van Apeldoorn ook samen in gang willen zetten.”