Stedendriehoek

Mag ik u voorstellen: de gemeenteraad van Apeldoorn

De gemeenteraad van Apeldoorn. Wat doet ze nou eigenlijk? Wat voor zeggenschap heeft de raad? En wie zitten er in die raad?

De komende periode leert u de raadsleden wat beter kennen, omdat wij ze op deze plek gaan interviewen over onderwerpen die in Apeldoorn spelen. Ook vragen wij de mening van de wethouders hierover. En natuurlijk vragen wij naar uw mening en besteden we aandacht aan hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

Rol van de gemeenteraad
De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 raadsleden. Zij is het hoogste politieke orgaan binnen de gemeente Apeldoorn. De gemeenteraad bespreekt voorstellen over allerlei lokale zaken en stemt erover.

Als een voorstel de meerderheid van de stemmen krijgt, dan is het aangenomen. Het voorstel wordt daarna uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders, met de ondersteuning van de ambtenaren. Vervolgens controleert de gemeenteraad of het college en de ambtenaren het werk ook volgens afspraak uitvoeren. Ook vertolkt de gemeenteraad de stem van de lokale bevolking. De raad kan het college oproepen om actie te ondernemen bij actuele lokale onderwerpen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Samenvattend heeft de gemeenteraad drie rollen, namelijk die van:

Volksvertegenwoordiger
–  Zij vertegenwoordigt alle inwoners van de stad en de dorpen in Apeldoorn

Kadersteller
–  Zij stelt de algemene beleidskaders vast

Controleur
–  Zij controleert de begroting en het beleid van het college

Invloed inwoners
De inwoners van de gemeente Apeldoorn kiezen om de vier jaar welke raadsleden hen mogen vertegenwoordigen. Als inwoner, groep inwoners, vereniging of bedrijf kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenteraad. U kunt zelf een onderwerp onder de aandacht brengen of reageren op een onderwerp dat al op de agenda staat.

Zo kunt u bijvoorbeeld:
–  Een brief aan de gemeenteraad of aan een raadslid schrijven
–  Inspreken bij actuele onderwerpen tijdens de Politieke Markt op donderdag
–  Een e-petitie starten

Meer informatie: www.apeldoorn.nl/gemeenteraad_apeldoorn

Foto: Rob Voss