Stedendriehoek

Loes Klanderman: ‘Alle neuzen gericht op het helpen van ondernemers’

Loes Klanderman: “Het is prachtig dat we via één kanaal ondernemingen, groot en klein, en ZZP’ers in deze crisismaanden hebben kunnen ondersteunen.”

In het project Smart door de coronacrisis werken de onderwijsinstellingen Aventus en Saxion samen met VNO-NCW Stedendriehoek om met multidisciplinaire studententeams, zowel qua opleidingsniveau als sectoroverstijgend, vraagstukken - die ontstaan zijn als gevolg van de coronacrisis - van Apeldoornse ondernemers op te pakken.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de gemeente Apeldoorn de handen ineen geslagen met Ondernemen055, VNO-NCW Stedendriehoek, BedrijvenKring Apeldoorn en het Apeldoorns Business Collectief om via één platform ondernemers te voorzien van alle actuele informatie en links die belangrijk zijn voor ondernemers. Loes Klanderman, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, heeft de afgelopen maanden dan ook nauwelijks haar bed gezien maar toont zich verheugd over de zo soepel verlopen samenwerking: “Alle neuzen stonden dezelfde kant op, puur gericht op het zo goed mogelijk helpen van de ondernemers.” 

“Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van de landelijke- en gemeentelijke regelingen, de 1,5-meterprotocollen en handige links zoals de Coronacalculator en het KvK Coronaloket. Gedurende de afgelopen maanden hebben steeds meer Apeldoornse partners zich hierbij aangesloten en hebben we bijna wekelijks ondernemers voorzien van alle ins en outs die voor hen relevant zijn.”

Ondernemen055.nl

Tijdens de coronacrisis is het businessplatform Ondernemen055 aangepast naar het coronaplatform voor de Apeldoornse ondernemer. Met algemene informatie, aanvullend op de nieuwsbrief van Ondernemen055, verhalen van lokale medeondernemers en het samenbrengen van vraag en aanbod. Loes: “Kennis, inzicht en kunde delen met andere ondernemers, samen de schouders eronder. Dat is waar het om draait op Ondernemen055.nl. Via het platform kunnen lokale ondernemers zichzelf met de marktplaatsfunctie aanbieden om andere ondernemers uit de brand te helpen. Of juist andersom, hulp vinden om hun eigen onderneming draaiende te houden. Denk aan inzet van personeel waar tijdelijk geen werk voor is, materialen waar enorme vraag naar is of die nu op de plank blijven liggen, of tips en trucs waar andere ondernemers weer van kunnen leren.”

Extra coronabudget

Ondernemen in de 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Het vraagt om een grote dosis creativiteit en inventiviteit om zaken te (blijven) doen met elkaar. De gemeente Apeldoorn heeft samen met Ondernemen055 50.000 euro ter beschikking gesteld voor ondernemersinitiatieven en -collectieven die goede ideeën hebben die de impact van het coronavirus op het Apeldoornse bedrijfsleven beperken. “De oproep aan goede ideeën was niet aan dovemansoren gericht. Er zijn volop ideeën en initiatieven aangeleverd die op allerlei manieren de ondernemers in Apeldoorn ondersteunen. Bijvoorbeeld het trekken van extra bezoekers naar de binnenstad en wijkcentra door het aanbrengen van extra sfeer en spelelementen en het ondersteunen bij het creëren van extra terrasmogelijkheden voor samenwerkende horecaondernemers – natuurlijk covidproof.”

Smart door de coronacrisis

Maar ondernemers kunnen de komende weken ook nog rekenen op ondersteuning door diverse projecten. Bijvoorbeeld ‘Smart door de coronacrisis’. Loes: “Daarin werken de onderwijsinstellingen Aventus en Saxion samen met VNO-NCW Stedendriehoek om met multidisciplinaire studententeams, zowel qua opleidingsniveau als sectoroverstijgend, vraagstukken – die ontstaan zijn als gevolg van de coronacrisis – van Apeldoornse ondernemers op te pakken. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven krijgen beschikking over extra creativiteit en executiekracht, terwijl dit studenten de mogelijkheid biedt op een vervangende opdracht voor weggevallen (afstudeer)stages. Voorts zijn we aan het verkennen met het voortgezet onderwijs hoe we leerlingen kunnen koppelen aan Apeldoornse ondernemers voor ontwerp en onderzoeksopdrachten, zodat we ook blijvend werken aan de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.”

JumpMovement Apeldoorn

Duizenden ZZP’ers zien hun inkomen wegvallen door de coronacrisis. Velen van hen doen een beroep op de bijzondere bijstand via de regelingen die nu beschikbaar zijn. Dit is een pleister op de wond, maar iedereen weet dat dit tijdelijk van aard is. Niemand weet hoe, na de beloofde drie maanden ondersteuning, de wereld er dan uitziet. “Het vermoeden is dat veel zelfstandigen na deze drie maanden in grote problemen blijven en dat hun inkomen niet ineens weer op peil is. De mentale weerbaarheid van mensen in dit soort situaties staat onder druk en dat levert eerder minder dan meer creativiteit op om te komen tot oplossingen. Op een bepaalde manier zitten deze mensen in ‘de wachtkamer’. Jump Movement Apeldoorn biedt ZZP’ers en kleine ondernemers de ruimte om weer in beweging te komen en uit die wachtkamer te stappen. Vanuit het budget financiert Ondernemen055 veertig vouchers, zodat deze ondernemers kosteloos ondersteuning krijgen.”

Eerste Hulp bij Ondernemen

Er is veel onrust onder ondernemers als er weinig tot geen omzet binnenkomt, maar door de RIVM-maatregelen is juist het elkaar ontmoeten nu lastig, knikt Loes. “Waar zij voorheen koffieafspraken hadden of naar netwerkbijeenkomsten gingen, gaat ook dit nu veelal digitaal/online. Deze ondernemers hebben, naast rust creëren door het leveren van praktische informatie over de noodpakketten, vooral behoefte aan verbinding en contact. Een luisterend oor, begrip, tricks, tips en tools van ondernemers die in dezelfde situatie verkeren. GroeiLAB! biedt een platform waar deze doelgroepen enerzijds elkaar een hart onder de riem kunnen steken door de verbondenheid met elkaar te ervaren en anderzijds ook inspiratie te krijgen van een ondernemer die bijvoorbeeld het roer heeft omgegooid vanwege deze crisis. Vanuit het extra coronabudget kunnen maar liefst vijftig ondernemers kosteloos deelnemen aan de Eerste Hulp bij Ondernemen-sessies georganiseerd door GroeiLAB!”

Samen sterk voor ondernemend Apeldoorn

Naast het extra coronabudget, beschikbaar gesteld door onder andere de gemeente Apeldoorn, kunnen ondernemers, instellingen en samenwerkingsverbanden gedurende het jaar ondersteuning krijgen van de Economische Alliantie Apeldoorn. Een samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties VNO-NCW Stedendriehoek en BedrijvenKring Apeldoorn. Loes: “De Economische Alliantie Apeldoorn maakt zich hard voor de realisatie van de Uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn waarin we toewerken aan een excellent vestigingsklimaat, toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzame stad. Wij nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren aan de economische kracht van Apeldoorn en daarbij kunnen wij ook helpen. Een aantal activiteiten die wij kunnen aanbieden zijn:

  • Publiciteit over een project via het webportal Ondernemen055, om het zo onder de aandacht te brengen binnen economisch Apeldoorn en de Cleantech Regio.
  • Ondersteuning bij de lobby naar aanvullende financiële middelen bij de Cleantech Regio, provincie Gelderland of andere instanties.
  • Helpen bij netwerk- en businesscontacten voor het uitvoerbaar maken van projecten.
  • Een beperkte financiële ondersteuning in de startfase.”

Apeldoorn Financieel Fit

De Economische Alliantie Apeldoorn heeft diverse projecten onder haar vleugels. Bij Apeldoorn Financieel Fit zetten Apeldoornse maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven zich gezamenlijk in om de armoede in de stad te bestrijden en te verzachten. “Want armoede raakt ons uiteindelijk allemaal: van de mensen zelf, tot hulpverleners, werkgevers, kredietverstrekkers, woningcorporaties, banken, energiemaatschappijen, leerkrachten én de lokale overheid. Samen met Stimenz, Foenix, gemeente Apeldoorn, Rabobank Apeldoorn en omgeving, MEE Veluwe, Stichting Over Rood, Humanitas Schuldhulpmaatje, Samenwerkende Woningcorporaties, Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zetten de initiatiefnemers van projecten van de Uitvoeringsagenda Economie

die bijdragen aan het realiseren van een excellent vestigingsklimaat en vestigingsplaats, gezamenlijk de schouders onder het aanpakken van armoede en de preventie van schulden.”

TechnoDiscovery

TechnoDiscovery organiseert samen met de gemeente Apeldoorn, basisscholen, pabo’s, technische bedrijven en het mbo thematisch wetenschap & techniekonderwijs voor de basisscholen in en rond Apeldoorn. “Belangrijk uitgangspunt is dat echte techniek, zoals te zien is bij echte bedrijven, door leerlingen ook beleefd wordt. Een tweede uitgangspunt is dat de leerkracht optimaal wordt voorbereid, zodat deze de leerlingen zo goed mogelijk kan begeleiden bij de leeractiviteiten. Hiervoor organiseert Technodiscovery, in samenwerking met het Apeldoornse bedrijfsleven, meerdere activiteiten op het gebied van robotica, recyclen en energie.”

Verbrede leerpaden

Zorgplatform Apeldoorn heeft het project Verbrede Leerpaden opgezet. Loes: “De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) een gedegen praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf is praktijkgestuurd en vraaggericht. Dit betekent dat de leerling meer regie krijgt. Gericht op wat hij of zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden. De zorgorganisaties hebben leerplekken zowel op mbo- als hbo-niveau. De resultaten? Zorgmedewerkers hebben een weloverwogen keuze voor een specifiek beroep kunnen maken. Juist doordat zij meerdere kanten van de zorg hebben ervaren. In september 2018 zijn bijvoorbeeld al 25 mensen gestart met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.”

Ecofactorij

“Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Ecofactorij zijn destijds ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor wat betreft duurzaamheid. Dat heeft praktisch geleid tot een collectieve energievoorziening voor een aantal ondernemers op het bedrijventerrein. Om dit te bereiken is de eerste stap het maken van een ‘mentale’ luchtfoto, ofwel een overzicht van relevante behoeftes van individuele bedrijven en onderlinge stromen (in, uit en tussen) de bedrijven en binnen/naar/vanuit de Ecofactorij. Dit onderzoek moet leiden tot een concreet, praktisch te implementeren actieplan voor de komende jaren voor het verder verduurzamen van de Ecofactorij.”

Dit artikel verscheen in de bijlage Ondernemen 055.