Stedendriehoek

Lever anoniem je steekwapen in

Jongeren en jongvolwassenen kunnen deze week straffeloos en anoniem hun steekwapens inleveren op het politiebureau. Apeldoorn sluit hiermee aan bij de landelijke inleveractie ‘dropjeknife’ die tijdens de Week van de Veiligheid plaatsvindt. De Week van de Veiligheid is van 11 tot en met 17 oktober.

Tot en met zondag 17 oktober kan men straffeloos steek- en nepwapens inleveren bij het politiebureau aan de Europaweg. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren.

Via de inleveractie wil de gemeente jongeren en jongvolwassenen wijzen op de risico’s van wapenbezit. De laatste jaren neemt het wapengebruik onder jongeren en jongvolwassenen toe.  Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. De gevolgen van het gebruik van wapens zijn groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Ook voor de dader zelf, omdat hij een strafblad krijgt.

De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Het totaal aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten wordt landelijk bekendgemaakt.