Stedendriehoek

Levensdoel voor kwetsbare volwassenen

Op woensdag 7 februari wordt in De Nettenfabriek in Apeldoorn voor het eerst de inclusieprijs uitgereikt. Er zijn diverse categorieën. Het burgerinitiatief Life Goals is een van de projecten die voor deze prijs in aanmerking komt.

Bernard de Vries vertelt: “Er is vanaf 2014 een eerste project Life Goals Apeldoorn geweest. Voetbalvereniging Columbia en Het Leger des Heils hebben toen subsidie ontvangen om samen de Life Goals-methodiek toe te passen, gericht op kwetsbare volwassenen die bij Het Leger des Heils in behandeling zijn. In de jaren 2015 en 2016 heeft de doelgroep meegedaan met voetbal bij Columbia en vechtsport en dans bij een externe organisatie. Het resultaat was positief. Bewegen en sporten geeft plezier, maar ook zelfvertrouwen. De kern is bewegen en sporten bij een reguliere sportvereniging of sportaanbieder.”

Na het seizoen 2016-2017 vroeg de gemeente Apeldoorn of een groter project mogelijk was binnen de gemeente Apeldoorn en voor haar kwetsbare volwassenen. De Vries: “Naar aanleiding van een bijeenkomst, gaven de volgende organisaties aan dat ze mee wilden doen: gemeente Apeldoorn, Het Leger des Heils, IrisZorg, Riwis, Stimenz, Accres, AV Veluwe en avv Columbia. Een werkgroep ging aan de slag. Er werd een projectplan opgezet, er volgde een training Maatschappelijke Sport Coach voor de trainers uit de sport en de zorgmedewerkers. De eerste activiteiten met de doelgroep gingen vervolgens van start: hardlopen en voetbal. Eind 2019 werd de projectaanvraag goedgekeurd en in januari 2020 vond de officiële aftrap plaats. Het project richt zich op: 1. Beweeg- en sportdeelname door kwetsbare volwassenen; 2. Samenwerking tussen zorg/welzijn, sportstimulering en sportverenigingen/aanbieders; 3. Bij voldoende effect implementatie en structurele financiering.”

Om alles mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een slapende stichting: Sportevenementen Onder Dak. Vanuit Columbia worden de bestuursleden gerekruteerd. Voor de coördinatie wordt een externe professional voor enkele uren in de week ingehuurd. Bas van den Hoogen is die externe professional en Bernard de Vries is bestuurssecretaris. Zij regelen de activiteiten, de samenwerking en de borging. Naast voetbal is er gestart met kickboksen bij The Gym en wandelen vanuit Columbia.

De Vries: “Het project liep af in 2022 en in 2023 werd de implementatie met structurele financiering gerealiseerd. De stichting droeg haar taken over aan Accres. Sinds de tweede helft van 2023 verzorgt Accres de coördinatie van de Life Goals-methodiek en activiteiten in Apeldoorn. Momenteel zijn er wekelijks tussen de 15 en 25 deelnemers bezig met kickboksen, tussen de 8 en 15 deelnemers wandelen, ongeveer 14 deelnemers voetballen en bij hardlopen zijn er ongeveer 5 deelnemers. Bij voetbal wordt jaarlijks ook deelgenomen aan vijf landelijke toernooien. In Apeldoorn wordt jaarlijks ook een landelijk toernooi georganiseerd.” (Foto: Rob Voss)