Stedendriehoek

Langzamer doorwijk Berg en Bos

APELDOORN – De wijk Berg en Bos is nu een officiële 30-kilometerzone. Elke toegang tot de wijk heeft een drempel en een snelheidsmarkering gekregen. De realisatie van de 30-kilometerzone was een grote wens van de wijkraad.

Volgend jaar wordt ook de Soerenseweg als 30-kilometerzone gemarkeerd. De voorrangssituatie wordt ook gewijzigd: alle kruisingen worden gelijkwaardige kruisingen. De Soerenseweg, die dwars door de wijk Berg en Bos loopt, krijgt net als de andere wegen borden en drempels om de snelheid te markeren. De weg wordt bovendien bij de drempels versmald. Later, als de Soerenseweg van nieuw asfalt wordt voorzien, wordt de gehele weg versmald, passend bij de lagere snelheidsgrens.

Asfalteringswerk
Het werk aan de wegen dat dit jaar zou worden uitgevoerd, is vrijwel afgerond. In het voorjaar wordt het plateau op de Ribeslaan-Roosmale Nepveulaan gemaakt. Ook worden dan de fietspaden bij de inritconstructies van de wijk rood gemarkeerd, net als het fietspad op de rotonde bij AGOVV. De voorbereidingen voor het opknappen van de wegen in fases 2018 en 2019 worden in het voorjaar – volgens planning – gestart.