Stedendriehoek

Korte film over branden en grazen

HOENDERLOO – Natuurfilmer Ruben Smit maakt een serie korte films over Het Deelense Veld in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Voor zijn zesde korte film, van in totaal acht, legde hij de unieke wijze van beheer vast die door het Park wordt toegepast: branden in combinatie met begrazen.

 

In het begin van het voorjaar worden delen van Het Deelense Veld, onder begeleiding van de brandweer, afgebrand. Vrijwel direct na het afbranden beginnen grassoorten als het pijpestrootje alweer op te komen. Dan begint het werk van de heidekoeien, een zeldzaam en klein koeienras, door het Park ingezet als grazers. De koeien vinden de jonge, opkomende planten veel smakelijker dan de oudere, vaak droge en weinig gevarieerde vegetatie op andere delen van Het Deelense Veld. De groei van de gewassen wordt nog eens gestimuleerd door extra voedingsstoffen, vrijgekomen door de brand. Ruben Smit: “Voor de heidekoeien is het een soort tafeltje dekje. Je ziet dat ze op de stukken die zijn afgebrand veel intensiever grazen, waardoor het effect van het grazen daar ook veel groter is, namelijk een verhoging van de biodiversiteit.”

Hoe dat werkt? Zoals de korte film laat zien, ontstaan er open plekken waar de runderen grazen. Daardoor krijgen ook andere planten- en diersoorten de kans op te komen. Planten als kruipbrem en struik- en dopheide en insecten als de bastaard zandloopkever krijgen alle ruimte. Ruben: “Enkele jaren terug heb ik onderzoek gedaan naar de methoden van beheer in dit gebied. Een van de uitkomsten was dat de combinatie van branden en begrazen zorgde voor de meeste variatie in structuur en biodiversiteit. Meer dan branden of begrazen alleen.”

In de film is te zien dat de brand in korte tijd over het gebied raast en vrijwel onmiddellijk weer uitdooft. Daardoor blijft de brand oppervlakkig en blijven reptielen en kleine zoogdieren gespaard. Ruben Smit: “Als de brand is uitgeraasd, zie je de muizen alweer uit hun hol komen.” Zie ook de website www.hogeveluwe.nl/rubensmit