Stedendriehoek

Koolmees: ‘goede spoorverbinding essentieel’

APELDOORN/DEVENTER – Wouter Koolmees, president-directeur van NS, kwam donderdag 14 juni met – hoe kan het ook anders – de trein naar Apeldoorn en Deventer. Hij werd met open armen ontvangen in de regio waar mobiliteit en bereikbaarheid hoog op de agenda staan. “Niet alleen voor de mobiliteit binnen onze eigen regio, maar ook voor de doorstroom naar andere regio’s in Oost-Nederland en de aansluiting op het westen van Nederland”.

De bereikbaarheid van de hele Regio Stedendriehoek vraagt aandacht. Met de opgave van het Rijk om tot 2030 24.000 extra woningen te bouwen en tot 2040 nog eens uit te breiden naar 40.000, is goede bereikbaarheid topprioriteit. Stations hebben een ruimer jasje nodig en het spoor moet worden uitgebreid. Daarnaast is ook het behoud van directe verbindingen met het westen van Nederland essentieel. Goede bereikbaarheid is ook een voorwaarde voor een gezonde economie. De regio zet volop in op veiligheid en digitalisering en er zitten in de spoorzone Apeldoorn en Deventer belangrijke kennis- en ICT-bedrijven. Juist het gebied bij de stations is de plek waar bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden hun kennis van IT en techniek bundelen en gebruiken in de stadscampus. Kortom: de Stedendriehoek kan niet zonder een goed spoor.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, voorzitter van de strategische board van de Regio Stedendriehoek, ontving de topman van NS op het station van Apeldoorn. Een belangrijke spil voor forensen en studenten van het ROC Aventus en Saxion die hier vanuit de hele regio vanaf het station zo de scholen instappen.

De volgende stop was Deventer, waar Wouter Koolmees  (na een treinrit van 10 minuten) werd ontvangen door Lars Wijnhoud, wethouder in Deventer.  Daar werd het gesprek gevoerd over het noodzakelijke vierde perron om onnodige wachttijd van intercity’s te voorkomen. Dit hangt samen met veel woningbouwplannen rond het station en een extra noord-zuid tunnel voor voetgangers en fietsers waar Rijk en gemeente in investeren. Ook kwamen de belemmeringen van het goederenvervoer aan de orde.