Stedendriehoek

Kinderen showen kleding van restmateriaal

De Kunstkring Voorst in Twello nodigt schooljeugd uit om op zondag 22 augustus samen kleding te maken en door te passen voor de echte modeshow die een week later op de open dag gehouden wordt. Ervaren jeugdbegeleiders Trees Krijnen en Gerda Demeij helpen de kinderen met ideeën ontwikkelen, ontwerpen, elkaar inspireren, het maken en presenteren op de catwalk. Kortom, dikke pret en begrijpelijk is een maximum aantal deelnemers mogelijk.

Deze uitnodiging is aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Er kunnen maximaal 16 kinderen meedoen. De deelnemertjes krijgen eerst een uitnodiging voor de voorbereiding op zondag 22 augustus. Daar maken ze kennis met de Kunstkring, de begeleiders Trees en Gerda, het modeshowplan, de ideeën en de materialen. Ze gaan oefenen hoe je in een modeshow gaat lopen op muziek. En ze leren wat een catwalk eigenlijk is. Het staat ouders vrij om zelf voortijdig al aan de slag te gaan met de kinderen en materialen of halfproducten in te leveren. Echter, de begeleiders organiseren met de kinderen wie wat gaat dragen.

De ouders brengen de kinderen naar de galerie en halen ze op de afgesproken tijd weer op. Overigens is er buiten en binnen dan voldoende te kijken en te genieten van de grote Klimagie-expositie die daar dan is opgebouwd. In de galerie geldt dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Op de grote dag zelf, zondag 29 augustus om 14.00 uur, gaat het publiek rondom galerie De Statenhoed zien wat deze jeugdige mannequins aan bijzondere kleding showen. Ze hebben dan geleerd dat er van allerlei afvalmateriaal weer iets gemaakt kan worden en zijn zich ervan bewust hoe je je met de vreemdste creaties kunt presenteren als een heuse mannequin. “Mocht u nog bruikbare restmaterialen hebben die een bijdrage kunnen leveren, dan verzoeken we u dit via Trees (theotrees11@gmail.com) in te leveren”, aldus de organisatie. In het park bij De Statenhoed komt een heuse catwalk en is er een speaker. Ook is er muziek die de kinderen tijdens hun presentatie begeleidt. Er is een zeer vriendelijke jury en er zijn prijzen te winnen. Na afloop is er frisdrank voor de kinderen en koffie/thee voor de ouders.

Aanmelding via e-mailadres theotrees11@gmail.com graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 15 augustus, met naam, leeftijd en e-mailadres. Ouders en deelnemertjes krijgen na aanmelding een mail met nadere info.