Stedendriehoek

Kiezen in stembureau op wielen

Foto: Shutterstock

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart rijdt een mobiel stembureau door Apeldoorn, bedoeld voor bewoners en personeel van verzorgingstehuizen. Bij eerdere verkiezingen werden verzorgingscentra vaak ingericht als stembureau, maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar anders. Met het mobiele stembureau wil de gemeente het voor bewoners van verzorgingstehuizen makkelijker maken om te stemmen.

Via een vaste route doet het stembureau op wielen zeven verzorgingscentra aan die zich hiervoor hebben aangemeld. Wethouder Wim Willems hecht waarde aan deze extra voorziening: “Iedereen in onze gemeente moet in de gelegenheid gesteld kunnen worden om hun stem uit te kunnen brengen. Het is mooi dat wij het stemmen op deze manier voor bewoners en medewerkers van verzorgingstehuizen veilig en makkelijker kunnen maken. Vanuit het oogpunt dienstverlening is dit een goede toevoeging op alle mogelijkheden die er al geboden worden om te stemmen.”