Stedendriehoek

Kerstzang in de Victorkerk

APELDOORN – In de Victorkerk aan de Jachtlaan 187 vindt zaterdag 24 december vanaf 19.30 uur de kerstzangavond plaats. Het thema van de dienst is ‘Vrede op aarde’.

Na twee coronajaren met gestreamde kerstdiensten is dominee A.A.F. (Alfred) van de Weg blij dat deze samenkomst weer daadwerkelijk fysiek kan plaatsvinden. “Het thema Vrede op aarde is natuurlijk klassiek, maar door onder andere de oorlog in Oekraïne weer erg actueel. We belichten de vrede horizontaal, dus van mens tot mens, maar ook verticaal: de vrede tussen God en de mensen. Verder is het een vertrouwd concept met prachtige muziek, het zingen van kerstliederen en een appèlwoord van mij. Iedereen is welkom in de kerk. Wie verhinderd is, kan de dienst volgen via een livestream: hhgapeldoorn.nl/kerst/

De Victorkerk telt zo’n zevenhonderd gemeenteleden, van wie het merendeel weer de twee kerkdiensten op zondag bezoekt: ’s ochtends om 09.30 uur en ’s middags om 16.30 uur. “Nog steeds verkiezen sommige gemeenteleden om de diensten thuis te streamen, maar dat was vóór corona ook al het geval. Het afgelopen jaar hebben we in de kerk ook nieuwe gezichten mogen begroeten. Zij kwamen soms uit andere kerken maar soms ook uit andere tradities. Zo is één mevrouw bijvoorbeeld vanuit de Rooms-Katholieke kerk naar onze gemeente gekomen”, aldus Van de Weg. “Ieders leven stond op z’n kop in coronatijd. We zochten allemaal naar houvast in een tijd van onvastheid. Dat zoeken we in het Woord van God: geloofszekerheid, de hoop op het eeuwige leven. Ik heb zeker de afgelopen twee jaar in dat kader veel persoonlijke gesprekken gevoerd met leden van onze gemeente.”

De dominee verheugt zich er zichtbaar op om het kerstevangelie weer te mogen prediken. “Het blijft een mooi verhaal. Dat God een weerloos kind naar de mensen heeft gebracht, dat zorgde voor een revolutie in de wereld, zonder maar enige vorm van manipulatie. Hoe anders is dat tegenwoordig met de reclameboodschappen die je om de oren vliegen.” In coronatijd schreef Van de Weg het boekje ‘Daarom ga ik naar de kerk’, met – letterlijk – tussen de regels door: Gedachten over Gods huis als plaats van ontmoeting. “De kerk als plek die anders is dan alle andere plaatsen. De plaats waar ik God aanroep.” De dominee heeft in de coronajaren het gemeenschapsgevoel gemist, en zeker ook het samen zingen in de kerk. “Het is fijn dat dit alles nu weer terug is en dat we ook volgend jaar kunnen doorgaan met de kerkdiensten en overige activiteiten, zoals het inloophuis op vrijdagochtend en de kinderbijbelclub. Dat we echt weer die ontmoetingsplaats kunnen zijn voor onze gemeenteleden en de buurt.”

Voor meer informatie: www.victorkerk.nl