Stedendriehoek

Jongerenraad wil toch vooral een schoner Apeldoorn

In maart is in Apeldoorn de eerste officiële Jongerenraad van start gegaan. Het betreft geen ‘traditionele’ Jongerenraad die enkel als adviesraad fungeert, maar moet uitgroeien tot een brede Jongerenraad die zich op verschillende manieren inzet voor Apeldoorn. Ontmoeten, leren van elkaar, gezelligheid en ontwikkeling staan centraal in de Jongerenraad.

Sabine (Foto: Peter Lous)

“De ambitie was vooraf om dertig jongeren een plek te geven in de Jongerenraad. Dit werden er uiteindelijk ruim vijftig! Het is positief om te zien dat zoveel jongeren zich hebben aangemeld om deel te nemen. Deze Jongerenraad is uniek in Nederland, juist ook omdat er echt ‘jongere jongeren’ in zitten. De jongeren zijn divers in leeftijd – tussen de 12 en 20 jaar – en opleiding: van brugklas tot universitaire studie. Ook hebben ze allen andere ideeën en invalshoeken, achtergronden en milieus”, aldus initiatiefnemer Dennis Nijzing, Projectleider Jeugdparticipatie en Noah Terpstra, die het project ondersteunt. Inmiddels heeft de Jongerenraad zich al uitgesproken over de thema’s Zorg & Welzijn en Klimaat & Duurzaamheid. Er volgen nog bijeenkomsten rond Politiek & Gemeente, Sport, Onderwijs en Vrije tijd. De insteek van zo’n bijeenkomst is sterk variërend: van kennismaken met een thema, tot meedenken, inhoudelijk adviseren of mensen activeren.

Leuke ideeën

Abby (Foto: Peter Lous)

En dat doen Abby (13 jaar), Mylan (16), Cihan en Sabine (beiden 18) met enorm veel plezier. “Ik ben er niet vol verwachtingen ingestapt, maar heb wel leuke ideeën”, vertelt Abby enthousiast. “Zo wil ik dat Apeldoorn schoner wordt en erger ik me aan al die verlaten kantoorgebouwen bij het station en langs het spoor.” Mylan knikt: “Ik ben met een open geest de Jongerenraad ingegaan om mijn mening te kunnen geven. Dat doe ik altijd al graag en nu heb ik er een platform voor, haha. Mijn belangrijkste punt is dat er binnen Apeldoorn meer plekken moeten komen waar jongeren lekker kunnen sporten.”

Sabine begon aan ‘de klus’ vanuit een stukje nieuwsgierigheid. “Ik maakte al deel uit van de Leerlingenraad op Veluws College Walterbosch en spreek graag een woordje mee. Ik vind het wel belangrijk om invloed te kunnen hebben op wat er gaat gebeuren, op school maar ook in Apeldoorn. Daarnaast is het een mooie manier om andere jongeren te ontmoeten van ook andere leeftijden, zoals Abby.”

Politieke ambities

Cihan (Foto: Peter Lous)

En dan is er nog Cihan, die op het Christelijk Lyceum een plek heeft in het debatteam. Maar zijn ambities reiken verder: “Ik wil me kandidaat stellen voor de politiek, voor de partij DENK. Ik zit vol ideeën hoe dingen beter kunnen en ga daar graag mee aan de slag.” Sabine glimlacht: “Ik vind het heel vet om dit te horen; de politiek is inderdaad iets voor hem!” Zelf heeft ze deze ambitie niet voor de volle honderd procent, maar het sluimert wel onderhuids: “Het lijkt me in elk geval wel heel tof om mee te kijken bij een gemeenteraadsvergadering, wanneer dat fysiek weer kan. En zeker ook kijk ik uit naar samenwerking met de raad.”

En net als de echte gemeenteraadsleden hebben ook de jongeren meer gevoel bij het ene onderwerp dan bij het andere. Zo spreekt de Regionale Energiestrategie, kortweg: RES, bepaald niet tot de verbeelding van de jeugd. Terwijl het toch een ‘hot topic’ is binnen de gemeenteraad. “Maar we vinden het wel leuk om hiermee kennis te maken. Want dat is ook belangrijk; dat je weet wat er speelt in Apeldoorn en wat er gaat gebeuren”, klinkt het eensgezind.”

Geen glas maar gras

Mylan (Foto: Peter Lous)

Vooralsnog echter buigt Abby zich niettemin liever over de zaken die haar direct aanspreken: “Toen ik pas door Apeldoorn fietste, zag ik op drie plekken glas liggen. Waarom gooien mensen dat op de grond? Daar wil ik graag met ze over praten.” Mylan is het daar volledig mee eens: “Ik wil groen zien: bomen en gras. Geen glas. Waar zijn die grote prullenbakken gebleven, de Blikvangers, op de kruispunten? Die moeten weer terug!” Een groen Apeldoorn vinden ze alle vier ontzettend belangrijk, met de kanttekening dat in dat groen er meer speelplekken voor de jeugd moeten komen. “Vanuit de scholen wordt er genoeg gedaan voor de jongeren, vanuit de gemeente helaas wat minder”, zegt Mylan kritisch. Noah Terpstra, ook present in de Teamsvergadering, lacht: “En de Jongerenraad dan?” Mylan, betrapt, grinnikt: “Oh ja.”