Stedendriehoek

Jaar sneller klaar met het vwo

APELDOORN – Het Veluws College Walterbosch start vanaf schooljaar 2018-2019 met vwo-Erasmus voor leerlingen die meer uitdaging zoeken dan het reguliere vwo biedt. Op maandag 6 november om 19.00 uur houdt de school een informatieavond voor basisschoolleerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden.

Leerlingen die voor vwo-Erasmus kiezen, kunnen hun opleiding versnellen, verdiepen en verrijken. Dit is mogelijk omdat Veluws College Walterbosch dit jaar samen met een beperkt aantal andere scholen in Nederland groen licht heeft gekregen om ‘verrijkt en versneld vwo’ aan te bieden.

Hiermee hangen verschillende privileges samen. Zo krijgt de school meer vrijheid bij het bepalen van de lesuren. Hierdoor hoeft een leerling niet langer het wettelijk voorgeschreven aantal uren les te krijgen per vak en mag een leerling al in de onderbouw beginnen met bovenbouwstof en zo versnellen. Dat is een logische stap voor getalenteerde leerlingen, die zich vaak bij één of meerdere vakken prima redden met minder lessen. Daardoor komt tijd vrij, die besteed kan worden aan bijvoorbeeld onderzoeken, projecten of stages of pre-universitair onderwijs. Ook mag de school versneld vwo aanbieden, wat inhoudt dat leerlingen na vijf in plaats van zes jaar examen kunnen doen.

De school heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het nieuwe vwo-Erasmus. Dat heeft geresulteerd in een compleet nieuw onderwijsconcept, dat fundamenteel anders is dan het klassieke voortgezet onderwijs.

Zo is er aandacht voor autonomie: Leerlingen werken de ochtenden zelfstandig aan hun weektaak. Die weektaak bestaat uit leerdoelen voor de reguliere vakken en voor (zelfgekozen) projecten en onderzoeksopdrachten. Leerlingen volgen alle vakken tenminste op vwo-niveau maar mogen ook verdiepen, versnellen en verbreden. In de middagen krijgen ze inspirerende colleges of werken ze samen of alleen aan projecten, die ze deels zelf uitkiezen.

Een tweede speerpunt is toekomstgericht: Leerlingen leren samen te werken en krijgen individuele coaching, waarbij ze leren om ‘slim’ te leren en keuzes te maken in wat ze leren. Ze werken niet alleen aan het opdoen van kennis en inzicht, maar ook aan vaardigheden als projectmatig werken en onderzoeks- en ICT-vaardigheden, samenwerken. Daarnaast besteedt vwo-Erasmus aandacht aan vaardigheden die goed aansluiten bij begaafde vwoers zoals logisch denken en debatteren.

Verder is er multidisciplinair leren denken en werken: De school biedt bij vwo-Erasmus niet langer tien of meer aparte vakken aan maar gaat uit van de samenhang tussen de vakken. Bijvoorbeeld: tijdens het schrijven van een essay over Engeland in de 17e eeuw zijn leerlingen niet alleen bezig met het leren lezen en schrijven van de Engelse taal maar verdiepen zij ook hun kennis van geschiedenis en aardrijkskunde.

Tenslotte is de aansluiting op het primair onderwijs/groep 8 veel beter: Leerlingen werken met weektaken; de ochtenden lijken sterk op het werken in groep 8 en in de plusklassen van het basisonderwijs. Twee leerkrachten uit groep 8 die gespecialiseerd zijn in begaafde leerling in het basisonderwijs gaan de docenten van Veluws College Walterbosch coachen en bijscholen.

Zie ook de website www.veluwscollege.nl/walterbosch