Stedendriehoek

Initiatievenmakelaar Meri Ismirowa kijkt en denkt graag mee

APELDOORN – “Als gemeente juichen we het natuurlijk toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die Apeldoorn nog mooier, beter en socialer maken. We streven ook naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is”, aldus een gemeentewoordvoerder.

“Heeft u een idee voor een mooi initiatief? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Of wellicht is het crowdfundingplatform Voor Apeldoorn juist wel de beste plek om uw plan te introduceren. Via dit platform kunt u geld maar ook hulp en/of materialen inzamelen voor een maatschappelijk initiatief. Onze nieuw aangestelde initiatievenmakelaar Meri Ismirowa kijkt en denkt graag met u mee.”

Samenhangend pakket

Met de combinatie van een crowdfundingplatform, de inzet van een initiatievenmakelaar en de lancering van de nieuwe subsidieregeling, biedt de gemeente een samenhangend pakket aan ondersteuning aan initiatiefnemers. Streven is dat hiermee nog meer mooie en waardevolle Apeldoornse initiatieven van de grond komen.

Meri Ismirowa (zie foto): “Dat kunnen allerlei uiteenlopende initiatieven zijn. Denk aan de aanleg van een moestuin voor een hele buurt of specifieke doelgroep, of initiatieven gericht op doelgroepen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in onze samenleving. Veel van dit soort initiatieven komen al van de grond zonder extra geld, bijvoorbeeld omdat sponsoren helpen. Maar het kan zijn dat er extra geld nodig is.”

Subsidieregeling

Om dit soort initiatieven te ondersteunen, heeft de gemeente een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de subsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Alle informatie over de regeling vindt men op www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven. Hier kan men natuurlijk ook een aanvraag digitaal indienen. Initiatievenmakelaar Meri Ismirowa toetst de plannen en helpt mensen op weg. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een initiatief ook voldoen aan enkele voorwaarden. Daarbij gaat het met name om eigen inzet en maatschappelijk draagvlak. Meri is te bereiken via e-mail: initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl. Meri: “Ik geloof in de kracht van het grote zien in de kleine dingen. Met deze regeling willen we ook de kleine initiatieven die een grote impact kunnen hebben voor een groep inwoners, een steuntje in de rug bieden.”

Wethouder participatie Wim Willems: “Ik ben er heel trots op dat we met een initiatievenmakelaar, een subsidieregeling en het crowdfundingplatform Voor Apeldoorn laten zien dat we goede en mooie initiatieven van onze inwoners maximaal proberen te ondersteunen. Onze inwoners kunnen ook écht een verschil maken. Immers: mensen maken de stad! Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze nieuwe regeling mooie projecten kunnen helpen opstarten die er echt toe doen.”