Stedendriehoek

InHuis zoekt steungezinnen in Apeldoorn

APELDOORN – InHuis-steungezinnen zijn gezinnen die zich vrijwillig inzetten om andere, tijdelijk overbelaste gezinnen een steuntje in de rug te geven. “Het zijn betrokken, bevlogen mensen die kinderen en jongeren uit andere gezinnen een dag(deel) opvangen om de ouders even te ontlasten”, zeggen Bianca Lubbers en Ineke Springer, coördinatoren van het project. “Die vrijwillige inzet is ontzettend waardevol, want daardoor kunnen we iets doen voordat problemen toenemen – met alle gevolgen van dien.”

InHuis, een samenwerking tussen Stimenz en Humanitas, bestaat sinds begin 2016. De eerste gezinnen zijn inmiddels aan elkaar gekoppeld. Eén van de steunouders vertelt: “Wij vangen eens per twee weken twee meisjes van 3 jaar op, zodat de moeder wat tijd voor haarzelf heeft. Hierdoor kan ze de opvoeding voor de tweeling beter aan.” Ineke geeft aan: “Soms koppelen we ook een jongere aan een gezin. We hebben bijvoorbeeld een 18-jarige jongere die net op zichzelf is gaan wonen. Hij heeft nauwelijks sociale contacten en dreigde te vereenzamen. Nu eet hij af en toe mee bij een steungezin. Als het even niet lekker loopt, kan hij bij hen terecht.”
De behoefte aan InHuis-steungezinnen is groot, merken de coördinatoren: “Alleen al in het eerste jaar hebben we 35 hulpvragen ontvangen.” Daarom zijn ze dringend op zoek naar nieuwe steungezinnen. “In principe komt ieder Apeldoorns gezin – met of zonder kinderen – in aanmerking. In een gesprek bekijken we wat de wensen en mogelijkheden zijn, zodat we de beste match kunnen maken.” Wie meer informatie wil of overweegt om steungezin te worden, kan contact opnemen met Bianca Lubbers of Ineke Springer. Dat kan via e-mail inhuis@stimenz.nl  of telefoon 06-30193923 (Bianca) of 06-51104998 (Ineke).
Foto: Steungezinnen InHuis: betrokken Apeldoorners die wat willen betekenen voor (tijdelijk) overbelaste gezinnen.